Valt de hemel echt naar beneden?

appeal stop 5G

Dit is een onlangs verschenen artikel van Arthur Firstenberg, waarin hij het verband legt tussen de invoering van (draadloze) communicatietechnieken gedurende de afgelopen 100 jaar en de wereldwijde ziektes die sindsdien optreden. Hij stelt grote vraagtekens bij de besmettelijkheid van het Coronavirus. Ik vind het een erg goed artikel en heb het voor je vertaald in het Nederlands. Hartegroet, Nico

VALT DE HEMEL ECHT NAAR BENEDEN?

Terwijl ik dit schrijf, staat de wereld – of een heel groot deel ervan – in feite in staat van beleg. Om te beschermen tegen een voorgestelde vijand met de naam coronavirus (COVID-19), zijn scholen gesloten, vluchten van luchtvaartmaatschappijen geschrapt, theaters en restaurants gesloten, kerken gesloten, avondklok ingesteld, openbare bijeenkomsten verboden, nationale grenzen gesloten, mensen worden verteld elkaar niet aan te raken of elkaar te bezoeken, elk oppervlak, elke deurknop en menselijke hand gesmoord met giftig ontsmettingsmiddel, en de bevolking bevolen om te “schuilen” in hun huizen.

En de mensen, van de VS tot Noorwegen tot Bolivia tot Australië tot Egypte tot Indonesië, hebben gehoorzaamd, niet alleen zonder veel protest, maar met enthousiasme.

Mijn inbox en voicemail worden overspoeld met tegenstrijdige ‘informatie’, waarvan weinig verifieerbaar is, en nog minder logisch is, wat is afgestemd op populaire wetenschappelijke en politieke standpunten. Niemand kijkt naar het grote geheel. Het valt niemand op dat de sterftecijfers door alle oorzaken in de meeste landen dalen in plaats van stijgen.

WAT VEROORZAAKT DE “SPAANSE INFLUENZA” uit 1918?

Dit is niet de eerste keer dat de wereld wordt overspoeld door angst voor een virale pandemie. We hebben vaker dit soort voorspellingen gehoord – die allemaal niet uitkwamen – De Mexicaanse griep, vogelgriep, SARS, MERS, West-Nijl-virus, Zika-virus en Ebola zouden miljoenen mensen doden. Opvallend is dat al deze angsten zijn opgetreden nadat internet het menselijke contact heeft vervangen als het belangrijkste communicatiemiddel, en woorden en afbeeldingen op een scherm de realiteit innamen. Het is nu zo ver gekomen dat mensen bereid zijn om zich van de wereld af te sluiten in plaats van op te merken wat er om hen heen gebeurt.

Ik pretendeer niet dat er helemaal geen basis is voor deze voorspellingen. Achter alle hysterie schuilt de angst dat de ramp van de ‘Spaanse griep’ van 1918-1921, zich zal herhalen. De griep van 1918 maakte tenslotte een derde van de wereldbevolking ziek en doodde naar schatting vijftig miljoen mensen.

Maar er zijn een aantal belangrijke feiten over de griep van 1918 die niet algemeen bekend zijn: De griep van 1918 werd niet veroorzaakt door een virus.

De griep van 1918 was NIET BESMETTELIJK en verspreidde zich niet door direct mens-op-mens contact. De griep van 1918 begon op Amerikaanse militaire bases waar soldaten werden getraind in draadloze telegrafie. Het verspreidde zich over de hele wereld op tienduizend Amerikaanse marineschepen uitgerust met ultramoderne draadloze stations. Het werd veel schadelijker in september 1918 toen het eerste 24-uurs radiostation in New Brunswick, New Jersey de lucht in ging. Het was krachtig genoeg om in de meeste delen van de wereld te worden ontvangen. Het werd gezien als dienst van de Amerikaanse oorlogsinspanning, en lanceerde daarmee het moderne tijdperk van radiocommunicatie.

Inspanningen van artsen die voor de Amerikaanse volksgezondheidsdienst werkten om de besmettelijke aard van de griep van 1918 te bewijzen, waren heroïsch en leidden tot een daverend en herhaaldelijk falen. In november en december 1918 en in februari en maart 1919 probeerden ze op de volgende manieren honderd gezonde vrijwilligers met influenza te infecteren:

  • Ze brachten afscheiding uit mond, neus, keel en bronchiën van in het ziekenhuis opgenomen influenza-patiënten in de neus, keel en ogen van vrijwilligers;
  • Ze injecteerden bloed van zieke patiënten bij vrijwilligers;
  • Ze filterden slijmmateriaal van zieke patiënten en injecteerden het onder de huid van vrijwilligers;
  • Ze lieten vrijwilligers de hand schudden met zieke patiënten, met hen praten, gezichten dicht bij elkaar, gedurende vijf minuten. Daarna moesten de patiënt zo hard mogelijk uitademde terwijl de vrijwilliger, op een afstand van vijf centimeter, inademde. En vervolgens moest de patiënt direct vijf keer in het gezicht van de vrijwilliger hoesten. Geen van de vrijwilligers bij een van deze experimenten werd op enigerlei wijze ziek.

Soortgelijke pogingen om gezonde paarden te infecteren met afscheiding van paarden die ziek waren door de influenza, resulteerden in hetzelfde klinkende falen.

Deze experimenten en andere feiten over de griep van 1918 en over influenza in het algemeen, worden uitgebreid besproken en gedocumenteerd in de hoofdstukken 7, 8 en 9 van mijn boek, The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life (AGB Press 2017, Chelsea Green 2020).

Historisch gezien was influenza een onvoorspelbare ziekte die zonder waarschuwing en zonder schema toesloeg en even plotseling en mysterieus weer verdween, om jaren of decennia niet meer te worden gezien. Op aarde bestond niet zoiets als een jaarlijkse griep voor de wereldwijde invoering van wisselstroom voor verlichting en stroom in 1889. Veel van de artsen die in 1889 werden overspoeld met influenza hadden nog nooit een geval gezien. Maar sindsdien is influenza nergens op aarde meer afwezig geweest.

Wat mensen het moeilijkst loslaten is het idee, diep verankerd in onze samenleving, dat een ziekte hetzelfde is als een bacterie of een virus. Deze manier van kijken naar de wereld, als een slagveld in plaats van een gemeenschap, is verkeerd. Ja, er is een respiratoir virus geassocieerd met influenza. Nee, het virus veroorzaakt de ziekte niet. Influenza is een neurologische aandoening dat zijn effect kan hebben op bijna alle organen, met of zonder respiratoire symptomen. Het wordt veroorzaakt door elektriciteit.

Vooral nu is het van belang dat de wereld deze dingen weet. Zodra men begrijpt dat de griep van 1918 niet werd veroorzaakt door een virus en niet werd verspreid door besmetting, maar door de plotselinge verspreiding van radiocommunicatie over de hele wereld, zou de hysterie verdwijnen en zou de wereld weer normaal kunnen worden. En men zou de nodige zaken gaan doen om van draadloze technologie af te komen. Radiogolven hebben de mensheid de afgelopen eeuw meer ziek gemaakt en gedood dan alle bacteriën en virussen samen. Ook hartaandoeningen, diabetes en kanker (hoofdstukken 11, 12 en 13 van The Invisible Rainbow) worden voornamelijk veroorzaakt door de zee van straling waarmee onze mobiele telefoons, zendmasten, radiotorens, radarstations, beveiligingssystemen, babyfoons, draadloze computers , en andere draadloze apparaten en infrastructuur, onze kostbare en kwetsbare wereld hebben overspoeld.

HET CORONA VIRUS EN 5G

Er is mij gevraagd of ik denk dat de coronavirusziekte wordt veroorzaakt door 5G, en mijn antwoord is: niet direct. Maar de parallellen met 1918 zijn opvallend. Bedenk dat de griep van 1918 niet werd veroorzaakt door een virus, maar door de verspreiding van radiotechnologie, in die mate dat het de elektromagnetische omgeving van de aarde zelf veranderde. De eerste, milde griepgolf in de winter, lente en zomer van 1918 werd veroorzaakt door de toename van duizenden draadloze telegraafstations, elk met een beperkt geografisch bereik en een beperkt aantal uren per dag. De tweede golf, die drie volle jaren duurde, waarbij een derde van de mensheid ziek werd en tien procent daarvan doodging, werd veroorzaakt door de escalatie van de radio. Van telegrafie naar stem, van parttime naar fulltime en van korte afstand naar wereldwijd.

Dat loopt parallel met wat er vandaag gebeurt. 5G escaleert het radiomisbruik op onze planeet naar een nieuw niveau, met veel hogere frequenties, veel grotere bandbreedte en een veel groter vermogen. De eerste golf van het coronavirus werd vergezeld door een enorme toename van 5G-stations op de grond, elk met een beperkt geografisch bereik. Dit zal binnenkort verder escaleren van kleinschaling naar wereldwijd en van een indirecte naar een directe aanval op de ionosfeer, wanneer volgend jaar duizenden 5G-satellieten in gebruik worden genomen.

Een aanwijzing voor de elektromagnetische aard van de huidige pandemie komt uit een interessante waarneming: maar liefst tweederde van de mensen die positief testen op het coronavirus hebben hun reukvermogen verloren. Vaak is dat hun enige symptoom en zijn ze over het algemeen niet ziek. (“Verlies van reukvermogen als marker van COVID-19-infectie”, ENT UK). Verlies van reukvermogen is een klassiek teken van de ziekte die in de voormalige Sovjet-Unie radiogolfziekte werd genoemd en dat tegenwoordig elektrische gevoeligheid wordt genoemd. Vaak is dit het enige symptoom van blootstelling aan radiogolven bij verder gezonde individuen. (“Investigation of the Olfactory Sensitivity in Persons Subjected to the Influence of UHF”, Ye. A. Lobanova en ZV Gordon, in The Biological Action of Ultrahigh Frequencies, AA Letavet en ZV Gordon, eds., Moskou 1960, JPRS 12471, pp. 50-56).

Een andere aanwijzing is de vaak gemelde effecten van de coronavirusziekte op het cardiovasculaire systeem, waaronder ‘aritmie, hypotensie, tachycardie en een groot deel van de bijkomende hart- en vaatziekten bij geïnfecteerde personen’. Dit werd op 6 maart 2020 gemeld in Cardiology Magazine. Dit zijn ook klassieke effecten van blootstelling aan radiogolven.

Een derde aanwijzing is de verbazingwekkende variatie in de ernst van de huidige pandemie, ongeacht de maatregelen die de regeringen hebben genomen om persoonlijk contact te voorkomen. Waarom heeft Italië bijvoorbeeld 74.000 gevallen van coronavirusziekte en Japan slechts 1200? Tachtig procent van de in Japan geïdentificeerde gevallen heeft de infectie niet aan iemand anders overgedragen. Tokio, met 38 miljoen inwoners één van de dichtstbevolkte grootstedelijke gebieden ter wereld, heeft bijna geen ziekte. Dit ondanks een landelijke quarantaine en het stopzetten van de samenleving in Italië tegenover de weinige maatregelen tegen de ziekte in Japan. Er is geen quarantaine in Japan. Bars, restaurants en clubs hebben een druk en bruisend leven. De tempels zitten vol en parken zijn gevuld met mensen die van de kersenbloesem genieten. De metro’s zitten vol en mensen gaan werken, maar de ziekte verspreidt zich niet. Japan heeft nauw contact met China en heeft de inkomende vluchten vanuit Hubei zelfs niet stopgezet tot 1 februari. In Japan wordt de bevolking gemiddeld ouder dan Italië ondanks een hoger percentage tabaksgebruik.

De elektrische aard van de ziekte zou ook dit verklaren: Bijna heel Japan is vulkanisch en de elektrische geleidbaarheid van de aarde onder Japan is hoger dan onder het grootste deel van Italië. Inwoners van Japan zijn daarom beter geaard dan inwoners van het grootste deel van Italië en hebben minder last van de radiogolven om hen heen. De vulkanische regio’s van Italië – Sicilië en Campania – hebben veel lagere coronaviruspercentages dan de rest van Italië. Patricia Ormsby, die in Japan woont, vertelde me jaren geleden dat ze in de Verenigde Staten een mobiele telefoon van een afstand van 6 meter kan voelen, maar als ze in Japan is, voelt ze geen mobiele telefoon totdat deze binnen een bereik van 3 meter komt. Ik woon om dezelfde reden in Santa Fe: ik voel hier niet alle zendmasten omdat de geleiding van de aarde onder Santa Fe zo hoog is.

Ongeacht de oorsprong of de ernst van het ademhalingsvirus dat COVID-19 wordt genoemd, speelt de uitrol van 5G een grote rol in de huidige pandemie. Angst, sociaal isolement en de sluiting van de samenleving brengen veel meer schade toe aan de aard van het leven dan het virus ooit zou kunnen. Het is tijd dat de samenleving haar obsessie met dit micro-organisme overwint en zich wendt tot de noodsituatie die wordt veroorzaakt door draadloze technologie, op aarde en in de ruimte.

Info over het boek “The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life” werd oorspronkelijk in hardcover gepubliceerd door AGB Press op Earth Day in 2017. Ik heb nog ongeveer 100 exemplaren van de hardcovereditie over, die nog een paar dagen op mijn website te koop zal zijn: www.cellphonetaskforce.org/buy-the-invisible-rainbow.

Arthur Firstenberg

P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
phone: +1 505-471-0129
info@cellphonetaskforce.org
https://www.5gSpaceAppeal.org

A pdf of this newsletter is available here:
https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2020/03/Is-the-Sky-Really-Falling.pdf

Ps: de engelse versie van dit artikel bevat onder andere ook verklaringen van mensen over de hele wereld, over de dramatische achteruitgang van de natuur. Het volledige artikel kun je in het engels lezen door op bovenstaande link te klikken.

Vertaald door Nico van Schaik