The drop with the solution

The drop with the solutionOnce upon a time there was a group of drops in the Sea who got together to talk about what the Sea was. One said: “The Sea is infinite, without beginning and without end.” The other said: “The Sea is beyond our imagination, we are but drops.” One also said: “Only when we evaporate will we be reunited with the Sea.” Then a shiny drop of water came forth and said, “I am the waves and the shore. I am the evaporation and the rain. I am the water with all her life. I am the Sea!” Everyone looked at the shiny drop in bewilderment. No one wanted to believe her until, all of a sudden, she dissolved. The other drops looked a bit shaken. “She must have returned to the Sea. I hope one day we will be there too. We might be happy there forever.”

pexels-denis-yudin-845254

De druppel met de oplossing

pexels-jill-wellington-40192

Click here for the English version

Er was eens een groep druppels in de Zee die samen kwamen om te praten over wat de Zee was. De ene zei: “de Zee is oneindig, zonder begin en zonder eind.” De ander zei: “de Zee gaat boven ons voorstellingsvermogen, wij zijn slechts druppels.” Ook zei er eentje: “Pas als we verdampen, zullen we weer verenigd worden met de Zee.” Toen kwam er een stralend druppeltje water naar voren en sprak: “Ik ben de golven en de branding. Ik ben het verdampen en de regen. Ik ben het water met al haar leven. Ik ben de Zee!” Iedereen keek de stralende druppel verbijsterd aan. Niemand wilde haar geloven totdat ze, zomaar ineens, oploste. De andere druppels keken wat beteuterd. “Ze is vast teruggekeerd naar de Zee. Ik hoop dat wij op een dag daar ook zullen zijn. Daar zullen we vast voor altijd gelukkig zijn.”

pexels-denis-yudin-845254

Een blik op de nabije toekomst

pexels-leah-kelley-325521

Dit is mijn visie op de nabije toekomst. Een tijd van transitie naar de nieuwe aarde:

Binnen enkele maanden of hooguit enkele jaren zal de economie instorten. Niet alleen in Nederland, maar in de meeste andere landen ter wereld. Grote geheimen die het daglicht niet konden verdragen, komen aan het licht. De instorting van de economie, of beter gezegd, de huidige vorm van samenleven, zal gekatalyseerd worden door het verlies van vertrouwen in de overheid. Dit leidt tot een steeds groter groeiende groep “ongehoorzame” burgers, die bijvoorbeeld geen belastingen meer willen betalen.

In eerste instantie zal er paniek en chaos heersen, want het oude vertrouwde systeem werkt niet meer. Zekerheden als gas, water, licht, volle schappen in de supermarkt en een basisinkomen zullen niet langer vanzelfsprekend zijn. Zij die op dat moment voor liefde kiezen in plaats van angst, zullen in staat zijn om samen te komen om elkaar te helpen. Werk zal niet langer gezien worden als werk. Het wordt een noodzaak tot bijdrage aan de samenleving. Hierbij is het belangrijk dat je vanuit je authentieke zelf jouw rol speelt, zodat je plezier hebt in wat je doet. Wellicht functioneert het bestaande geldsysteem niet meer. En dus werk je voor een innerlijke motivatie om bij te dragen aan je eigen ontwikkeling en die van iedereen. 

Gelijkgestemde mensen zullen, meer en meer, elkaar opzoeken en met elkaar gaan samenleven. Er ontstaan gemeenschappen, mogelijk zo groot als een dorp. Want hoe groter de groep mensen, hoe meer diversiteit er is. Maar hoe groter het aantal mensen, hoe moeilijker het wordt om cohesie in de groep te behouden. Het functioneren van deze gemeenschappen zal van een democratisch systeem geleidelijk overvloeien in een organisch/holistisch systeem. Men handelt vanuit een innerlijk weten dat wordt aangestuurd door het Ene hoge Zelf dat we delen. Dus niet op basis van het grootst aantal stemmen. Leidinggevenden zullen slechts uitvoeren wat er collectief wordt aangevoeld en waar collectief vraag naar is.

School is in deze overgangsfase geen focuspunt. Door de druk van leven zonder de oude voorzieningen zullen we allemaal bezig zijn met het leven zelf: Wie ben ik? Hoe kan ik anderen helpen? Welke toekomst wil ik creëren? Voor jong en oud zal het leven zelf het onderwijscurriculum worden. Op een natuurlijke wijze zullen vaardigheden, verhalen en oude wijsheden worden overgebracht van generatie op generatie.

Kort na de ineenstorting van het oude systeem, zal ook de olie-industrie zijn uittrede doen. Dit geeft versnelt ruimte aan de implementatie van alternatieve energiebronnen. Wind en zonne-energie zullen ook geleidelijk verdwijnen, aangezien zij niet werkelijk duurzaam blijken te zijn. Ze putten bovendien de schaarse bronnen van edelmetalen uit, die moeder aarde zelf gebruikt om vitaal te kunnen zijn.

Vrije-energie, opgewekt door middel van bijvoorbeeld het aard-elektromagnetisch veld zullen toegepast gaan worden. Deze technieken zijn nu al beschikbaar, maar nog verborgen voor het grote publiek. In het begin zal het zeer moeilijk zijn om vrije-energiesystemen beschikbaar te stellen in tijden van crisis. Dit vraagt veel van ons vertrouwen en onze bereidheid tot samenwerken. En dat is precies wat we collectief mogen leren. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in het leven, in het grote geheel en in vader-moeder God.

Zodra vrije energie voor iedereen kosteloos beschikbaar wordt, zullen we grote stappen voorwaarts kunnen maken. Vervuiling en schaarste worden verledentijd. Hierdoor kan de natuur herstellen en zal de algehele gezondheid van de bevolking sterk verbeteren.

Ik verwacht dat de kern van deze transitietijd enkele decennia gaat duren en het volledig herstel van Moeder Aarde nog veel langer. Maar tijd is niet langer relevant. Omdat ons bewustzijn groeit, zal ook de ervaring van tijd veranderen en zelfs verdwijnen.

We worden momenteel geholpen door vele wezens van hogere dimensies: de natuurwezens, het collectief van de binnenaarde, de opgevaren meesters, de engelen, onze sterrenfamilie vanuit de gehele kosmos, om maar wat namen te noemen. Zij zullen collectief erkend en geëerd worden als de Goddelijke wezens die we allemaal in essentie zijn. Mijn dank is groot voor alle Goddelijke hulp die we ontvangen. Het is door deze gratie dat we kunnen ascenderen naar het bewustzijn van de nieuwe aarde. Dit bewustzijn is slechts het begin van een immer durende reis van zelfrealisatie.

Lieve lezer, dit is slechts een verhaal. Een verhaal om iets in jou wakker te maken. Het leven kent vele verhalen. Jij kiest jouw versie. Waar jij je op richt, is wat je zult ervaren. Ik focus me op het openen van mijn hart en het dienstbaar zijn aan de Goddelijke Wil. En hoe het verhaal zich dan gaat ontvouwen, laat ik graag over aan mijn hogere Zelf. Het is me een eer om deze reis samen met jou te maken.

Namasté, Nico

pexels-victor-freitas-847484

Voor meer informatie, zie:

 • Planet of the Humans (YouTube)
 • Nikola Tesla
 • ThriveOn
 • Hollow Earth
 • Wakker Onderwijs

Photo by Leah Kelley and Victor Freitas – Pexels

Hoe de wereld gehypnotiseerd wordt en hoe ermee te stoppen

Naakte mensen

 

Het volgende artikel is door Yvette Rooding geschreven. Normaal plaats ik hier alleen eigen inhoud. Maar voor dit belangrijke bericht maak ik graag een uitzondering.


Een vriendin van mij is huisarts en haar man werkt bij de bank. Zij vertelt hem uiteraard alles over het virus en zo vertelt zij hem ook dat sommige maatregelen, zoals het mondkapje, niet werkelijk zin hebben. Toch loopt hij de hele dag met een niet werkend mondkapje op en gelooft hij zijn vrouw niet. Zij heeft hiervoor gestudeerd, ze zijn 25 jaar getrouwd en hij weet dat zij nooit tegen hem zou liegen. Hoe kan dat nu? Waarom gelooft hij Mark en Hugo en niet zijn eigen vrouw? Het antwoord is (voor ons) heel simpel: Hij is gehypnotiseerd en is zich daar niet van bewust! Dit geldt voor vele andere mensen en ook zij zijn zich hier niet van bewust. Zij beseffen niet dat zij massaal gehypnotiseerd zijn en vastzitten in één zeer negatief en angstig verhaal.

-WAAROM DENKEN WIJ DIT TE WETEN?-

Uiteraard is dit onze visie maar waarom wij gezamenlijk deze visie delen is omdat wij als hypnotherapeuten twee zaken zien:
 1. Wij zien hoe onze technieken uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en hypnose openlijk worden toegepast. En wij zien het, omdat wij deze technieken therapeutisch toepassen en als zodanig heel goed kennen en daardoor ook herkennen.
 2. Wij zien hoe enorm veel mensen vol stress, woede en angst vastzitten in dit hypnotische verhaal van de overheid en niet meer open (kunnen) staan voor andere standpunten en ideeën.
Dit baart ons zorgen omdat wij, als geen ander, beseffen welke effecten dit op de langer termijn heeft voor deze mensen individueel. Zowel mentaal, emotioneel maar ook fysiek raken veel van deze mensen uitgeput. Maar wij hebben ook zorgen vanwege de polarisatie en afscheiding in de maatschappij die deze massahypnose te weeg brengt. En dus hebben wij besloten om onze ‘koppen bij elkaar te steken’ en als professionele hypnotherapeuten mensen in te lichten over hoe onze technieken, door onze overheid en in andere landen, ingezet worden. We hopen begrip te kweken én wellicht wat zaadjes te planten om mensen hierdoor bewust(-er) te maken van wat er, volgens ons, gebeurt.
 

-DE TECHNIEKEN-

We zien hoe deze leiders heel bewust deze angstcultuur blijven handhaven door te ‘framen’. Zij vertellen het verhaal over het virus door specifieke woorden te gebruiken die afschuwelijke beelden in onze (toch al angstige) geest oproepen. Of je bijvoorbeeld zegt: “het is druk op de IC’s omdat vooral oudere mensen van boven de 80 jaar dit virus niet goed aan lijken te kunnen en een percentage overlijdt hier dan ook aan” zal een totaal ander beeld en dus gevoel oproepen dan als je bijvoorbeeld zegt: “De afschuwelijke hoeveelheid doden op de overvolle IC’s geven de overwerkte en onderbezette zorg enorme stress” Door deze laatste zin gaat ons eigen overlevingsmechanisme gelijk op tilt! “Wij kunnen er allemaal aan sterven, is er misschien geen ruimte op de IC, als ik ziek word waar moet ik heen”.

 

Je begrijpt dat de manier waarop je vertelt enorme impact heeft op de mens die luistert.
De herhaling van deze zinnen, de woorden in overtreffende trap, de koppelwoorden en de manier waarop zij zinnen afbuigen zorgen ervoor dat het opdrachten worden die direct in ons onderbewustzijn (kunnen) belanden. Wij zien met lede ogen aan dat in ons land (maar ook in andere landen) op een heel specifieke manier suggesties rechtstreeks in het onderbewustzijn van de mensen worden gezet.

 

Wij gaan niet in op de achterliggende motivatie hiervan omdat we daar alleen naar kunnen gissen maar het voelt in ieder geval niet oké voor ons. Door voortdurend deze angstige en vaak zeer overbodige priming, blijven mensen in hun Freeze-, Flight- of Fight-modus, wat zeer ongezond is voor ieder mens. Als deze heftige en zeer angstige concepten voortdurend herhaald worden door zowel de leiders als de reguliere media dan wordt het iemands waarheid, zonder dat diegene daar bewust voor kiest! Dat heet ook wel: Subliminaal Programmeren.
 

-POSITIEF EN NEGATIEF-

Wij, hypnotherapeuten, gebruiken ook deze technieken. Maar dan in overleg met de cliënt (!) én om positieve en helpende suggesties in iemands onderbewustzijn te creëren. Zo kan de cliënt uit zijn negatief hypnotische verhaal komen.
 

-WANNEER BEN JE ONTVANKELIJK VOOR HYPNOSE?-

Iedereen is in meer of mindere mate ontvankelijk. Immers als jouw moeder je 20 keer vertelde dat je iets op een bepaalde manier moest doen, dan zit dat als een programma in jouw onderbewustzijn en doe je die handeling nu nog steeds zo. Hypnose betekent dat je suggesties aanneemt als ‘waarheid’. Dat gebeurt meestal heel gemakkelijk als je kind bent. Dan sta je open en vertrouw jij op jouw ouders en leraren/omgeving. Als je ouder wordt zal je pas nieuwe suggesties aannemen als je de ander vertrouwt. Vaak zijn dat mensen waar je tegenop kijkt. Artsen zijn zo’n mooi voorbeeld. Daar nemen we vaak zonder nadenken van aan, dat het klopt wat zij zeggen. Daarnaast neem je heel gemakkelijk alles aan als je dus in een gehypnotiseerde staat bent (mits datgene, wat er tegen jou gezegd wordt, niet tegen jouw waarden en normen ingaat). Dan zal je suggesties onbewust opslaan en geloven.
 

-WAT IS EEN HYPNOTISCHE STAAT?-

Dat is een trance-staat. Een ontspannen toestand waarin je ontvankelijk bent voor de suggesties van de hypnotiseur. Het is een situatie waarin de kritische mind even zijn mond houdt en jouw brein-activiteit onder de 14 hertz zit. Je kunt deze hypnotische staat op (grofweg) 2 manieren opwekken:
 1. Door iemand diep te laten ontspannen
 2. Door iemand schrik aan te jagen.
Schrik werkt eigenlijk het beste. Als mensen schrikken kun je ze heel makkelijk en snel in een diepe hypnose krijgen. Hierdoor gaan zij helemaal open staan voor het aannemen van suggesties.
 

-NAAKTE MENSEN IN DE ZAAL ZIEN-

Hoe sterk kan hypnose werken? Velen kennen wel de shows van Rasti Rostelli of andere hypnotiseurs. Een altijd geslaagde hypnosesuggestie is, dat de hypnotiseur tegen de gehypnotiseerde zegt dat de zaal vol met naakte mensen zit. Op vele filmpjes is terug te zien hoe zo’n persoon onwijs in de lach schiet en met het schaamrood op de kaken steeds weer opnieuw kijkt naar al die ‘naakte’ mensen. Eenmaal in hypnose geloof je deze suggesties zo diep dat het werkelijkheid wordt voor jou. De gehypnotiseerde persoon is er niet meer vanaf te brengen. Hij zíet en ervaart écht een zaal vol met naakte mensen en heeft ook niet meer in de gaten dat hij gehypnotiseerd is. Pas als de hypnotiseur hem uit die hypnose haalt en de suggestie weer ongedaan maakt, dan zal deze persoon de mensen in de zaal weer gaan zien zoals ze zijn: namelijk, met kleding aan.
 

-ENORME SCHRIK-

Zoals wij het zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose-staat terecht gekomen door de enorme shock van de pandemie. Die schok was zo groot dat het bijna onvermijdelijk was. Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken. Onmiddellijk werden we na die shock bestookt met negatieve framing, afschuwelijke beelden en angstige suggesties van de overheid en via de media. Hierdoor kon dit beangstigde hypnotische verhaal over het dodelijk virus zich, zonder dat velen zich ervan bewust waren, nestelen in hun onderbewustzijn. Door de vele herhalingen, iedere dag, ieder uur, al maandenlang is dit verhaal, deze ‘waarheid’ voor vele mensen dé waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. Je zou kunnen zeggen: “zij zien een zaal vol met naakte mensen” (=dodelijk virus) en zij kunnen het niet meer ‘niet-zien’ omdat de hypnotiseurs blijven herhalen dat dit de waarheid is…
 

-WEL OF NIET BEVATTELIJK VOOR HYPNOSE?-

Niet iedereen is even bevattelijk voor hypnotische verhalen. Dus sommigen mensen kwamen er al snel weer uit, schudden hun hoofd en bekeken de zaak van alle kanten.
Dat kan komen door allerlei redenen. Sommige mensen zijn zich alweer snel op andere zaken gaan focussen. Sommige mensen hebben van nature een zeer kritische mind. Andere mensen zijn van nature geneigd om zaken altijd van alle kanten te bekijken.
En er zijn mensen die nieuwe hypnotische verhalen vonden waar zij zich in vastbeten. Weer anderen waren hypnotherapeut en doorzagen de technieken al snel 
 

-WAKKER SCHREEUWEN-

Wat gebeurt er nu als mensen uit het hypnotische verhaal stappen en zien dat de pandemie toch enigszins anders in elkaar zit dan het in eerste instantie leek? Dan willen ze de (nog gehypnotiseerde) mensen dit ook vertellen. Maar die begrijpen hen niet. Zij zijn nog steeds gehypnotiseerd en zien echt nog steeds (als het ware) een zaal vol met naakte mensen! Oftewel, zij geloven nog steeds in het angstige verhaal over het dodelijke virus dat iedereen dood maakt. Zij kunnen het werkelijk (nog) niet anders zien door die hypnose.
 

-BEGRIP HEBBEN VOOR ELKAAR-

Wij als hypnotherapeuten vinden het heel belangrijk dat mensen dit begrijpen, omdat juist deze kennis weer kan leiden tot verbinding. Het is geen onwil of dommigheid. Zij zijn (en worden) nog steeds gehypnotiseerd door onze overheid en de reguliere media (mainstream media). Vergeet niet dat jij en ik ook vast zaten in diezelfde hypnose!
Ieder mens heeft zijn eigen tijd en tempo waarop hij of zij uit die hypnose komt.
De manier waarop mensen normaal uit hypnose komen kan op 2 manieren:
 1. De hypnotiseur (=leiders van een land) haalt hen eruit (wij zijn bang dat dit nog even op zich laat wachten )
 2. De persoon luistert niet meer naar de hypnotiseur en stapt er zelf uit. Dit kan doordat het verhaal als te belemmerend wordt ervaren.

En vaker nog omdat mensen ineens een -hé-huh?-moment ervaren. Dat is het moment waarop zij uit die hypnose komen en de zaken kritisch kunnen onderzoeken. Nu de maatregelen steeds gekker en buitenproportioneel worden zie je als vanzelf steeds meer mensen denken: “hé, huh”??? Dat is vaak het moment waarop ze uit deze (Massa-)hypnose komen.

-WANNEER BEN JE UIT HYPNOSE?-

Dit is een onderwerp waar wij alleen al 25 blogs over kunnen schrijven. Dus voor nu kiezen we voor het volgende praatplaatje zodat het simpel blijft. Je zou kunnen zeggen dat je:
 1. UIT hypnose bent als je weer verschillende standpunten kunt innemen zonder al te heftige emoties om daarna bewust te kiezen voor datgene waar jij in wilt geloven. Vanuit vrije wil.
 2. IN hypnose bent als je gehecht bent aan jouw eigen verhaal en dat verhaal ziet als de énige waarheid.
Dat bemerk je vaak doordat je anderen ‘op de kop wil timmeren’ omdat zij jouw waarheid niet aannemen. En wij willen hierin eerlijk zijn: ook wij als hypnotherapeuten herkennen dat ook nog steeds bij onszelf.
 

-HOE KOM JE ERUIT?-

We willen even focussen op dit specifieke hypnotische verhaal. Om hieruit te komen kun je het volgende doen:
 1. STOP MET KIJKEN EN LUISTEREN NAAR DE HYPNOTISEURS! ZET DE TV/RADIO UIT EN LEES GEEN KRANTEN MEER. Dit helpt velen al om los te komen.
 2. Ga juist tegengestelde (!) meningen beluisteren ondanks al jouw weerstand. Doe dit net zo lang totdat je merkt dat jouw woede en weerstand vermindert. Zodra je daar bent zal je bemerken dat er weer ruimte is om zelf na te denken over jouw keuzes.
 3. Voel je emoties die je voelt, ten volle. Stop ze niet weg! Voel wat je voelt en laat het er zijn, het mag er zijn, je bent mens! Vraag jezelf achter elkaar af:“Wat voel ik nu” en omschrijf daarna aan jezelf wat je voelt in één woord. Blijf deze vraag keer op keer op keer aan jezelf stellen en omschrijf iedere emotie welke in jou opkomt.(Soms is het 4 x hetzelfde gevoel soms zijn het 20 verschillende emoties). Je doet dit totdat je ineens een soort van neutraal gevoel voelt. Dan ben je er doorheen.
 4. Als de emoties te heftig worden is het altijd handig om aan iemand hulp te vragen uiteraard.
 5. Nieuwsgierigheid is ook een geweldige sleutel om uit hypnose te komen. Door alle kanten te belichten en te bekijken, kun je alle standpunten innemen en eruit komen.
 6. Adem diep door je boosheden en verdriet heen, ademtechnieken helpen om uit jouw emoties te komen.

-WAT ALS IK HET VERHAAL BLIJF GELOVEN?-

Wij willen onderstrepen dat als je werkelijk oprecht het hypnotische verhaal inderdaad vanuit verschillende standpunten hebt bekeken, en je dan opnieuw kiest om te geloven dat we in een vreselijke en zeer dodelijke pandemie zitten, dit wat ons betreft helemaal oké is!
Dat is de vrijheid van meningsvorming, van de vrije wil, dat is zo mooi. Hoewel wij persoonlijk niet in dit hypnotische verhaal geloven, laten wij uiteraard iedereen vrij om te geloven wat zij willen geloven. Ons doel als therapeuten en alsmede met dit stuk is om tools te geven waarmee ieder mens vanuit zijn éigen kritische denken en dus vanuit vrije wil, zijn of haar eigen standpunt in kan nemen. Daarvoor moet je wél eerst uit dit hypnotische verhaal stappen zodat je alle standpunten kunt innemen.
 

-LAATSTE TIP-

Voel altijd of het verhaal jouw persoonlijke emotionele leven dient, dat mag jouw uitgangspunt zijn! Jouw leven is namelijk fijn en gelukkig als jij je fijn en gelukkig voelt. Het heeft niets met de buitenwereld te maken. Dus maakt het verhaal dat je gelooft jou verward of maakt het jou blij? En als je beseft dat je eigenlijk leeft in een wereld vol met verhalen, besef dan ook dat, als je toch mag kiezen, je mag kiezen voor het verhaal waar je het meest gelukkig en blij van wordt.
 
Liefs 
Yvette

& de hypnotherapeuten:

Mark Ringnalda

Monique Boevéé-Spijkers

Petra Niemeijer

Melany Van Oorsouw

Ilse Ruijgrok

Edwin Braker

Suzanne Buddiger

Annemie Derix

Sietske Hintzen

Len Ny

Thomas Scheers

Graziella Pieri

Marjo Verheij

Marion van Zijl

 

nieuwe-hemel-en-aarde-1080x675

Een licht aan de hemel

ster van bethlehem

Ruim 2000 jaar geleden was er een groot licht aan de nachtelijke hemel. Het werd de ster van Bethlehem genoemd omdat het een nieuwe tijd aankondigde waarin het pasgeboren kindje Jezus een hele belangrijke rol zou vervullen. Het was het begin van het vissentijdperk. Een periode die in het teken stond van “ik geloof”. Omdat het geloven is, en niet weten, kon er door de (religieuze) leiders erg misbruik van gemaakt worden. Veel van de krachtige boodschap die Jezus kwam brengen, werd misbruikt en onzuiver. Ook van vele andere heilige geschriften. Door bijvoorbeeld de Dode-zeerollen en het evangelie van Thomas hebben we kunnen zien hoe de boodschap oorspronkelijk was bedoeld.

Laten we nog een stukje verder uitzoomen: De aarde tolt om haar as. Daar doet ze zo’n 26.000 jaar over. Een ruime tweeduizend jaar per dierenriemteken. Op 21 december 2020 is de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. Een tijdperk van “Ik ben”. De mens mag de strijd van het overleven loslaten en massaal zijn/haar verbinding met de Goddelijke Bron gaan herstellen. Oude systemen van macht, misbruik en onderdrukking zullen niet langer welkom zijn. Het zelfbestuur van ieder wezen wordt geëerd, want het zal in lijn zijn met het hart van het ene Zelf dat we zijn.

De afgelopen decennia is er steeds een beetje meer van het kosmisch licht naar de aarde gekomen om de aarde zelf en al haar leven te voeden met het Eenheidsbewustzijn. 21 december 2012 was een belangrijk omslagpunt. Onze galactische familie wist dat als de mensheid zichzelf dan niet tot uitsterven had gebracht, de weg vrij zou zijn voor planetaire ascensie. De geboorte hiervan zal precies 8 jaar later, aankomende 21 december, plaatsvinden, als het begin van het glorieuze gouden tijdperk. In vele uithoeken van het universum werd hier al lang geleden over gesproken.

Ook dit keer zal er een groot licht aan de nachtelijke hemel zichtbaar zijn. Jupiter en Saturnus zullen op die dag bijna volledig in één lijn met elkaar en de aarde staan. Met het blote oog zullen ze zeer dicht naast elkaar staan. Dit keer wijst het niet de weg naar de Christus in een kribbe, maar naar de wederkomst van Christus in ieder van ons. Hoe symbolisch, dat dit plaatsvindt op de donkerste dag. Vanaf dat moment wordt het elke dag een stukje lichter.

Zal de wereld meteen veranderen? Ik denk het niet. De sluier tussen de dichte 3D realiteit en de hogere dimensies zal zo dun zijn, dat zij die de lont van hun geestelijke olielamp getrimd hebben, als eerste de verandering gaan merken. Dat is voor mij en voor velen al gaande. Vanaf dan zal er een voelbaar collectief omslagpunt zijn. Tot op DNA-niveau zullen onze lichamen een versnelde transformatie doormaken. En ieder zal een innerlijke keuze moeten maken om dit welkom te heten of niet. Grote geheimen die voor de mensheid verborgen zijn gehouden, zullen aan het licht komen. Daar hebben we dit jaar al een voorproefje van gehad.

We mogen elkaar helpen om ons af te stoffen van de as van het slagveld. We mogen elkaar aanmoedigen om onze innerlijke balans te herstellen. Vandaaruit hebben we nog heel wat karma te vereffenen. Alleen al het herstel van de natuur en het omschakelen naar een nieuwe vorm van samenleven zal veel van ons vragen. Vrijheid van mening wordt weer gezien als een groot goed. Onze menselijke diversiteit maakt ons sterk. Alle puzzelstukjes zijn belangrijk in het zichtbaar maken van de Ene Godsvonk. Ziektes zullen worden genezen vanuit harmonie met de (kosmische) natuur en vanuit een holistisch standpunt. En onderwijs? Haha, wie zal het zeggen? In elk geval geen onderwijsplicht meer, want de drang om te leren zit van nature in ieder van ons. Deze kun je niet forceren. Wanneer deze veranderingen gaan plaatsvinden? Dat hangt van jou af. Welke keuzes ga jij maken? Hoe meer mensen de nieuwe aarde omarmen, hoe makkelijker het voor het collectief wordt.

Dank je wel lezer en medereiziger van dit kosmische avontuur. Het zijn pittige tijden voor velen. Weet dat we het samen doen. Dank je wel, familie van het Licht, voor alle hulp en het hooghouden van ons goddelijk erfgoed. Jullie hebben de aarde gezegend terwijl wij oorlog aan het voeren waren. Dank je wel voor alle genade die ons geschonken wordt.

Dit is een deel van mijn visie. En zo kiezen we allemaal het zaad van onze creaties. Dat begint met een keuze welke gedachten je wilt koesteren. Laat je niet misleiden door alle angst die ons nu nog wordt voorgeschoteld. Maak ruimbaan voor een hart dat weer mag vliegen op de wind van Liefde.

✨ GELUKKIG NIEUW TIJDPERK ✨

Van slaaf naar meester

Van slaaf naar meester

ZIJ DIE DE MACHT IN DE WERELD IN HANDEN HEBBEN, HEBBEN DIE MACHT OMDAT ZE DIE VAN ONS HEBBEN GEKREGEN. We vonden het fijn dat iemand ons precies vertelde wat wel en niet mocht en hoe we het beste ons leven konden leven. Daarmee legden we onze verantwoordelijkheid buiten onszelf. Dit spel hebben we voor duizenden jaren gespeeld. En daar hebben zij die de macht hebben/hadden flink gebruik van gemaakt. ER IS EEN FORSE DISSONANT ONTSTAAN IN DE RELATIE TUSSEN DE UITVOERENDE WIL VAN DE MENS EN DE UNIVERSELE WIL VAN GOD/ BRON. De mens is/was grotendeels van God los. Gelukkig is dat in werkelijkheid onmogelijk omdat de schepping alleen maar kan bestaan bij de gratie van de Schepper. Toch is het overgrote deel van de mensheid behoorlijk van het padje af. Het collectief is slaaf geworden van een systeem dat niet langer meer dient. Maar als je een slaaf dom/onwetend houdt, dan is hij/zij niet geneigd om in opstand te komen. En zo kan het systeem in stand blijven.

Een manier om de mensheid “dom” te houden, is door ze niet te voeden met de juiste voeding. Ik denk aan:

 • Het vergif dat op onze groenten wordt gespoten.
 • De chemische stoffen die aan het eten en verzorgingsproducten worden toegevoegd.
 • De zware metalen in de lucht die we inademen.
 • Fluor in tandpasta en in bepaalde landen zelfs in het drinkwater.
 • Veel van de reguliere medicijnen.
 • Maar ook de geestelijke voeding, zoals het achterhouden van wetenschappelijke en spirituele kennis.
 • Het zaaien van angst en misinformatie via de media.
 • Het vernietigen van de natuur.
 • Misbruik van mens en dier.
 • Het kunstmatig in stand houden van oorlogen.
 • Een wereld vol elektromagnetische en chemische vervuiling.
 • Het ontkennen van nabij contact met buitenaardsen. 

De lijst zou nog heel lang door kunnen gaan. En ieder punt zou ik verder kunnen toelichten. Daar mag je me persoonlijk naar vragen. Voor nu is het niet nodig hier verder op in te gaan.

Mijn punt is dat ZIJ DIE DE MACHT IN HANDEN HEBBEN, EEN WEERSPIEGELING ZIJN VAN HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN VAN DE MENS. Het kan heel verleidelijk zijn om je slachtoffer te voelen van een situatie of om te verzuipen in je zorgen om je eigen welzijn of dat van de aarde. Maar wil je dat? 

Het is ook mogelijk om je weer te herinneren DAT JE EEN VRIJ WEZEN BENT MET DE KRACHT OM TE CREËREN WAT JE MAAR WILT. Het is mogelijk om je te herinneren dat je hier bent gekomen om meester te worden over je eigen goddelijke vermogens. Welke keuze maak jij? 

En juist dit besef begint bij meer en meer mensen te dagen. Daarmee komt de verantwoordelijkheid weer terug in eigen handen. Je kunt vechten tegen de wetten en maatregelen van de regering. Of je kunt zelf een nieuwe wereld creëren door je te richten op wat je WEL wilt manifesteren. Iedere stap en iedere gedachte doet ertoe. OPEN JE VOOR DE HERINNERING DAT JIJ JE EIGEN WERKELIJKHEID CREËERT DOOR MIDDEL VAN JE GEDACHTEN/ OVERTUIGINGEN/ VERLANGENS. Niet alleen wat je aan de oppervlakte denkt. Bijvoorbeeld een gezond lichaam, overvloed, geluk, een relatie, vrede. Maar ook de gedachtes die (nog) verborgen liggen, waardoor je wensen zich niet kunnen manifesteren. Het is geen magie. Het is volledig verantwoordelijkheid nemen voor alles wat in je leeft. 

Je kunt dit doen door te VERTRAGEN. Ga je leven letterlijk langzamer leven. Dan komt er meer ruimte om je bewust te worden van wat je denkt, voelt en doet. Ook op de onbewuste lagen. Er komt meer ruimte om je diepere verlangens te voelen. HOE MEER JE JE HART HIERBIJ BETREKT, HOE MEER JE PERSOONLIJKE VERLANGENS IN OVEREENSTEMMING ZULLEN ZIJN MET DE GODDELIJKE WIL/ JE HOOGSTE ZELF. Wees niet bang om naar de donkere stukken in jezelf te kijken. Ze wachten om door jou met licht te worden bekeken. Pas dan kunnen ze weer doorstromen als deel van de kosmische soep. Je zou kunnen zeggen dat angst de klontjes in de soep zijn en dat licht ze weer doen oplossen.

Ik wens dat vandaag de dag is dat ik, samen met jou, als een meester mijn eigen slaaf mag omarmen. “Dank je wel slaaf. Ik heb van je geleerd. En nu laat ik je in liefde gaan.” Laat je niet afleiden van je zielenmissie. Zo ontstaat er ruimte voor een glimlach zonder reden. GOD/LIEFDE WOONT IN JE. ALS JE DAT TEN VOLLE TOESTAAT, DAN ZAL DE WERELD VERANDEREN. Dat is de Universele wet. Dat is de macht die je in je hebt. Alleen zo zal er een nieuwe wereld ontstaan. Het claimen van je meesterschap is wat mij betreft geen arrogantie maar een ultieme daad van nederigheid.

Namasté (ik groet het hoogste in jou) 

pexels-victor-freitas-847484

World Meditation – 21 juni 2020

This is an invitation to join a World Meditation on 21 June 2020. To assist Gaia in raising her vibration and all that coexist with her. To heal all darkness and separation and unite as one family of Light. Where health, abundance, peace and joy is the new normal.

Every manifestation begins with Thought. We create through Thought. Let’s align ourselves with our highest ideas and question our fears and believes in smallness. Let’s ask the Light for help to remind us of our mastery. We change our world by changing our mind. Until it becomes a pure reflection of the One Godself.

21 June, the sun, the moon and the earth are in perfect alignment. Creating an eclipse in some parts of the world. It is also a few hours after the solstice. Let’s join together at this hour in your local time zone.

Instructions:

 1. Create a quiet and dedicated environment to sit alone or with a group, for 30 minutes.
 2. Invite the Divine to be with you
 3. Connect with gratitude
 4. Connect with your vision of the new earth
 5. Now, trust it into the hands of God/Love/Light
 6. Allow this Light to spread across the planet
 7. Enjoy the Presence while keeping your mind focussed
 8. Close off in gratitude

Thank you for your interest. Thank you for your Light. Feel free to join in in a different way. Your heart is what really matters. Please help spreading this message. For questions and suggestions you can send an e-mail 

Any donation is very much appreciated.

Namasté

donatie

 

 

 

 

 

Het resultaat van je gedachten

nieuwe-hemel-en-aarde-1080x675

Langzaam worden de Corona-maatregelen versoepeld. Het “normale” leven lijkt zich weer aan te dienen. Scholen gaan weer beginnen, horecaondernemingen gaan weer open, de snelwegen worden weer drukker. 

Maar wat heeft zich de afgelopen maanden op diepere lagen afgespeeld? En denk je dat je nu klaar bent met dit proces? Of is dit pas het begin van een diepere, meer permanente transformatie? Wil je het oude leven oppakken? Heb je hier werkelijk een keuze in?

Welke lessen heb je de afgelopen maanden mogen leren? Welke angsten ben je onder ogen gekomen? Welke verlangens heb je gekoesterd? Waar heb je echt voor jezelf gekozen? Op welke manieren heb jij je hart leren openen? Welke dingen ben je meer dan ooit gaan leren waarderen?

Jouw antwoorden op deze vragen zijn kostbaar. Als je voldoende vertraagt terwijl je in de wereld stapt, ben je in staat om je dit te blijven herinneren. Zo kun je bij iedere keuze die je NU maakt, trouw zijn aan alles wat je hebt geleerd. Of in andere woorden: JE KUNT JE NIEUWE DOWNLOADS GAAN ACTIVEREN. Dat is de manier waarop de nieuwe aarde vorm gaat krijgen.

Het verandert niet doordat regeringen andere keuzes gaan maken. De aarde verandert omdat jij andere keuze maakt. Omdat jouw bewustzijn is gegroeid. Jouw realiteit wordt gevormd door wat jij waarde geeft. En wat jij handen en voeten geeft, IS wat jij waarde geeft. Is de wereld van de vorm werkelijk zo kneedbaar? Mijn antwoord is JA! En niet alleen op microniveau, maar ook op macroniveau.

Ik zal je een voorbeeld geven: Ik ontmoette mijn ouders. Zij denken anders over de Coronasituatie. En ik voelde me hierover veroordeeld. Dit is wat er toen gebeurde:

 • Ik voelde boosheid, verdriet, onmacht, en de rest van de emotionele rattenplan. Ik nam verantwoordelijkheid voor deze emoties in plaats dat ik de oorzaak bij mijn ouders legde.
 • Ik bleef de dagen erna de pijn ervan voelen, maar richtte mijn aandacht op mijn hart en op een plek van verbinding met mijn Goddelijke kern.
 • Ik voelde liefde voor mijzelf en voor mijn ouders, ongeacht de situatie.
 • In de liefde voor mezelf voelde ik helder welke maatstaven voor mij belangrijk zijn en welke grenzen ik mag/wil stellen.
 • Een week later was het tijd om dit met mijn ouders te delen. Ik voelde de Liefde als basis en was niet langer gehecht aan de uitkomst. Ik communiceerde hoe ik mij voelde en wat ik in ons contact verlangde.
 • Ik luisterde oprecht naar wat zij te zeggen hadden.
 • Tot mijn verbazing reageerde mijn ouders: “Ik kan me niet herinneren dat ik dat gezegd heb. Ik geloof je woord. Maar ik denk er nu anders over. Als ik dat gezegd heb, dan voelt dat nu niet meer waar voor me.”
 • Ik accepteerde mijn ouders boodschap en liet daarmee los wat gebeurd was.
 • De pijn had geen grip meer op me. “Alsof” het nooit gebeurd was.
 • Alleen de verbinding tussen ons bleef over. 

MIJN WERELD VERANDERDE MEE, OMDAT IK EEN HELDERE FOCUS BLEEF HOUDEN OP WAT IK ECHT BELANGRIJK VOND.

Ik leer dit accepteren als een universele waarheid. Het manifesteert zich in alles en in iedere situatie. Hoe zie jij dat? Durf jij deze grootse wet te overwegen, te omarmen en te leven? Hoe zou dat er uit zien bij de keuzes die je maakt op je werk? En in de manier waarop je verbinding maakt met de mensen om je heen? En in je zorg voor de aarde, of de kijk op jezelf?

JE KRIJGT HET RESULTAAT VAN JE GEDACHTEN. In deze tijd, waarin de kosmische krachten zo intens aanwezig zijn, wordt dit duidelijker dan ooit. Dit is de tijd om heldere authentieke keuzes te maken.

 • Vertraag.
 • Doe alles wat je doet in verbinding met je Goddelijke kern
 • Wees aanwezig in je lichaam.
 • Voel.
 • Wees trouw aan jezelf.
 • Neem je verantwoordelijkheid.
 • Wees dankbaar en vier feest!

Er zijn nog veel vragen waar ik de komende tijd een helder antwoord op verlang te krijgen:

 • Hoe heeft het Coronavirus kunnen gebeuren?
 • Wie namen tot nu toe daadwerkelijk de beslissingen in de wereld?
 • Wat is de werkelijke agenda achter het idee van de 1,5 meter samenleving?
 • Waarom is vaccinatie opeens zo belangrijk geworden?
 • Waarom is in deze tijd 5G door onze strot geduwd?

Sommige dingen zullen zich oplossen doordat ik mijn FOCUS VERLEG. Ze verdwijnen als sneeuw voor de zon. Andere zaken vragen om mijn ACTIEVE PARTICIPATIE. Ze dwingen me te gaan staan voor mijn hoogste waarheid en om grenzen te stellen. Niet vanuit oppositie, maar vanuit liefde. Dat vraagt om moed. Moed om te veranderen. Moed om niet klakkeloos mee te gaan met de grote massa. Maar vooral moed om door alle uiterlijke vormen in mijn hart te blijven geloven. Dat wens ik jou ook toe.

Dank je wel dat je er bent moedig mens.

Liefs, Nico

Veld van Licht

Veld van Licht

gepost:16 maart 2020, update: 7 april 2020

Lieve lezer,

Hoe krachtig is het om samen, in de energie van Licht te zitten. We hoeven niks te fixen. Slechts te ZIJN. Het universum helpt ons constant en staat te popelen om ons verder op te tillen naar een hoger bewustzijn, waar we ons meest bewuste “Zelf” mogen herinneren. Laten we onszelf de toestemming geven om ons collectief op dit veld van Licht aan te sluiten. Van daaruit kunnen we geleid worden en als zuiver instrument gebruikt worden.

We staan op het punt om vanuit de chaos ruimte te maken voor een nieuwe aarde, waar angst plaatsmaakt voor liefde. Waar tekort plaatsmaakt voor overvloed. Waar uitsluiten plaatsmaakt voor verbinding. Waarin de natuur wordt geëerd en deel van ons dagelijks leven wordt. Politieke-, medische-, economische- en onderwijssystemen moeten opnieuw worden uitgevonden. Dat begint bij ons met ieders keuze voor verbinding met een energie van Licht.

Daarom wil ik je uitnodigen om de komende tijd iedere avond, op je eigen plek, tussen 20:00 en 20:20 dit Licht in jezelf aan te roepen en te delen met de wereld. Je kunt dit een gebed, een meditatie, of een healing noemen. De intentie is hetzelfde. Dit evenement kan gebruikt worden als een platform waar je je kunt aanmelden als je wilt, zodat we ook op persoonlijk vlak weten wie er mee doen. Maar het is ook een plek om je ervaringen en je wijsheid te delen. Het is geen plek om discussies aan te gaan. Voel je vooral vrij om je al dan niet aan te melden. Weet dat het aan de kracht van je intenties niets afdoet.

Verspreid het nieuws als je wilt. Je kunt natuurlijk ook je eigen evenement aanmaken of dit evenement delen.

Dankjewel en een diepe buiging voor jou!

Dit bericht is ook te vinden op Facebook waar je ook vragen en reacties kunt plaatsen.

En via mijn website: http://www.wakkeronderwijs.nl/veld-van-licht/

meditatie2-buddha

Wijsheid uit een Tiroler hut

Tiroler hut

In een authentieke Oostenrijkse alpenhut ontving ik onlangs de onderbuurvrouw, met wie ik de hut deelde. Op haar negentigste levensjaar stond ze kwiek voor de deur om te vragen om samen een kopje thee te drinken. Terwijl de sneeuw zachtjes naar beneden dwarrelde, vertelde Theresia haar verhaal. Theresia is moeder van 8 kinderen die opgroeide in de aangrenzende boerderij van de “Kerschbaumerhof”. Zij knapte samen met haar man zo’n 65 jaar geleden een oud huis op dat stamde uit de 17eeeuw. In die tijd was er alleen een smalle landweg die vanuit het dorp Matrei naar de boerderij omhoog kronkelde. Zware last werd in manden gedragen of met paard en wagen vervoerd. De vele hectaren grond werd goed gebruikt want een supermarkt was er nog niet. Men zorgde voornamelijk voor het eigen levensonderhoud door het verbouwen van eigen gewassen en het houden van vee.

Daar zat ik dan, te luisteren naar een overgroot oma van 27 achterkleinkinderen en 25 kleinkinderen, al nippend aan een glaasje rosé die ze had meegenomen. Ik drink normaal zelden alcohol, maar dit zag ik als onderdeel van een unieke ontmoeting. Theresia liet me zien hoe het leven er betrekkelijk kort geleden uitzag. Dat vind ik veel mooier dan een geschiedenisboek. Haar verhalen raakte me, lieten me meevoelen. Verbaasd hoorde ik hoe ze uitlegde dat ze nooit heeft leren skiën omdat vrouwen in die tijd alleen maar rokken hoorde te dragen. En met een glimlach op haar gezicht deelde ze oude familiewijsheid waarom rogge gezonder is dan tarwe. Dat soort informatie haalde ze niet van internet. Dat ondervonden ze toen ze twee honden opvoedden. Eén kreeg rogge- en de ander tarwebrood. De hond die tarwebrood at, groeide snel maar was niet zo sterk. De hond die rogge at, groeide gematigd en werd een stabiele krachtige hond. Ik ben benieuwd wat voor hond je krijgt met chocoladepudding…

We leven nu in een snel veranderende wereld. De kinderen die nu opgroeien kunnen zich die wereld van toen waarschijnlijk nauwelijks voorstellen. Ik zie en voel het belang van deze verhalen. Ze beschrijven de eenvoud van het leven. De kennis van de natuur. De verantwoordelijkheid voor al wat leeft en sterft. Steeds meer mensen neigen terug te gaan naar deze manier van leven: Zelfvoorzienend, eenvoudig, natuurlijk en in het ritme van de natuur. Volgens mij is dat de weg waarin we in deze razendsnel functionerende wereld weer een pas op de plaats kunnen maken en de balans op aarde kunnen herstellen. De technologie gaat door. Dat lijkt onderdeel van de evolutie van het mens zijn. Maar wat mij betreft graag in het tempo, het ritme en de wijsheid van de natuur. Daar ligt voor mij het goud om te Zijn en om ons hoogste Zelf te herinneren.

Panorama view