Integratief Bewustzijn

Integratief Bewustzijn

Klik hier voor een ingesproken sessie van 49 minuten

Het menselijk bewustzijn zou je in vier lagen kunnen verdelen: Lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel bewustzijn. Al deze lagen zijn voortdurend met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Ze komen allemaal voort uit het Ene bewustzijn, dat zich in verschillende vormen manifesteert. Op het hoogste niveau van bewustzijn weten we dat we één zijn met de Bron. Het is onze natuurlijke stroom en ons diepste verlangen om ons deze eenheid te herinneren. Hier hoeven we niks anders voor te doen dan onze neiging los te laten om tegen de stroom in te zwemmen. We zijn ons gaan identificeren met gedachten die vorm kregen. Hierdoor hebben we ze vastgezet in onze cellen en ze als pijn gaan ervaren. Toch waren alle gedachten slechts ongekwalificeerde energie die we onszelf hebben toegeëigend. Je had er ook om kunnen lachen en ze kunnen loslaten omdat het thuis zijn bij de Bron meer dan voldoende is. De hunkering naar dit Thuis is in ieder van ons aanwezig. En ieder moment kunnen we ervoor kiezen om hier gehoor aan te geven. Alle vier de lagen van ons bewustzijn hebben hier een specifieke rol in te spelen. Ze wijzen ons allemaal op hun eigen manier de weg naar Huis. Als we voor één van de lagen van bewustzijn niet goed zorgen, dan stagneert de stroom. Als de levensstroom/levensenergie te veel stagneert kan het zich uiten in een ziekte. Bij ziekte geloven we vaak dat er iets mis is met ons. Terwijl dit juist de meest gepaste hint is die we kunnen krijgen om weer met de levensstroom mee te kunnen bewegen. Heling op alle niveaus van bewustzijn vindt plaats door aandacht te besteden aan wat er in ons leeft. Als we bewust worden van de specifieke behoefte die in ons leeft, is het een kwestie van zo goed mogelijk aan deze behoefte te voldoen. Het is een uiting van zelfliefde om goed voor jezelf te zorgen. Zo ben je optimaal in staat om als mens expressie aan jezelf te kunnen geven. Vanuit dit inzicht heb ik de volgende stappen van integratie ontwikkeld met de naam Integratief Bewustzijn.

 1. Voorbereiding: Ga ontspannen liggen of zitten. Zet naar behoefte zachte achtergrondmuziek op. Neem de tijd om aan te komen bij jezelf en in de ruimte waarin je je begeeft. Adem ontspannen naar je buik. Je buik rijst op als je inademt en zakt weer neer als je uitademt. Misschien vind je het fijn om een hand op je buik te leggen. Voel hoe je lichaam gedragen wordt door datgene waar je op ligt of zit. Kijk of je een lichte glimlach op je gezicht kunt voelen. Je kaken zijn ontspannen, je ogen zacht en het voorhoofd glad. Adem een aantal minuten rustig door. Laat het gevoel iets te moeten, los
 2. Bodyscan: Ga met je aandacht naar je voeten en neem waar wat er te voelen valt. Voelt het warm of koud? Ruim of benauwd? Gespannen of ontspannen? Misschien voel je energie stromen? Ben je in staat om alle afzonderlijke tenen te voelen? Verken je voeten zo gedetailleerd mogelijk van alle kanten. Probeer ieder oordeel wat je erover hebt, los te laten. Het is niet goed of fout. Je mag het er laten zijn zoals het is. Heet het welkom. Als je voelt dat je voldoende tijd hebt genomen voor je voeten, dan verplaats je je aandacht naar je kuiten. Daar doe je hetzelfde onderzoek. Zo volg je je lichaam verder omhoog: naar je knieën, bovenbenen, bekkengebied, buik, hele rug, borst, nek, schouders, armen, handen en tenslotte het hoofd. Hou voor deze fase als richtlijn 10 tot 15 minuten aan.
 3. Locatie in het lichaam: Blijf je bewust van je ademhaling. Laat een rustige buikademhaling je lichaam voeden. Kijk of er een bepaalde plek in je lichaam is die om extra aandacht vraagt. Bijvoorbeeld omdat het er gespannen voelt, of pijnlijk is. Maar het kan ook een plek zijn waar de energie juist heel goed stroomt en levendig is. Probeer er niet te veel over na te denken. De plek waar je aandacht als eerste naartoe gaat, is meestal het beste. In de volgende fases ga je deze plek in het lichaam integreren met alle lagen van bewustzijn.
 4. Lichamelijk bewustzijn: Probeer voor jezelf te verwoorden wat je precies voelt op deze locatie in je lichaam. Je kunt dit op eenzelfde manier doen als bij de bodyscan, maar nu specifieker gericht op deze plek. Als het er pijn doet, probeer dan bijvoorbeeld te beschrijven of het een stekende pijn is, of een zeurende pijn. En wáár doet het precies pijn? Als het er warm voelt, kijk dan of deze warmte alleen lokaal is, of uitstraalt naar andere delen van het lichaam. Zorg dat je het puur bij de fysieke laag houdt. Een omschrijving dat het onrustig voelt, hoort niet thuis bij de fysieke laag. Bij de fysieke laag hoort bijvoorbeeld dat je been trilt of dat de spieren hard voelen.
 5. Ademen: Laat alles wat je hebt ervaren oplossen met je ademhaling. Neem hier een aantal minuten heel bewust de tijd voor. Je kunt vijf minuten als richtlijn aanhouden. Maar voel je vrij om dit langer of korter te doen. Adem in en vul je buik, je borst en je keel. Adem uit: buik, borst, keel.
 6. Emotioneel bewustzijn: Welke gevoelens ervaar je op deze specifieke locatie in je lichaam? Neem de tijd om ze te voelen. Je hoeft ze niet te snappen. Probeer ze te vangen door er bijvoorbeeld één woord aan te geven. Geen hele verhalen. Bijvoorbeeld: angst, liefde, verdriet, boos, tevreden, gelukkig. Duidingen als zoekend, of je afgewezen voelen horen hier niet thuis. Dat zijn interpretaties die thuishoren bij de mentale laag.
 7. Ademen: Laat alles wat je hebt ervaren oplossen met je ademhaling. Neem hier een aantal minuten heel bewust de tijd voor. Je kunt dat doen zoals bij stap vijf. Maar je kunt bijvoorbeeld ook tellen bij je ademhaling. Adem zes tellen in en acht tellen uit.
 8. Mentaal bewustzijn: Welke gedachten komen er allemaal langs die verbonden zijn met alles wat je zojuist hebt beschreven over deze plek? Probeer ook deze keer niet in de verhalen te schieten maar de gedachten te vangen in losse woorden zoals: afwijzing, thuis, geduld, bevrijding, donker, leeg, onbegrepen, onrustig, verwaarloosd, kind, werk, vakantie, hoopvol, enzovoorts. Meestal zijn er meerdere woorden of korte zinnen van toepassing. Maak hier ruimte voor. Stop pas als er niks meer bovenkomt.
 9. Ademen: Laat alles wat je hebt ervaren oplossen met je ademhaling. Neem hier een aantal minuten heel bewust de tijd voor.
 10. Spiritueel bewustzijn: Op dit niveau komen alle lagen van bewustzijn op een holistische manier samen. Laat antwoorden vanuit je hart/je intuïtie komen. Wat heeft deze plek in je lichaam je te vertellen? Wat kan je er van leren? Waar vraagt het om? Wat heb je nodig? Kijk of je het antwoord hierop kunt verwoorden in een opbouwende intentie. Bijvoorbeeld: Ik ga goed voor mezelf zorgen door meer tijd voor mezelf te nemen. Of: Ik hou van mezelf zoals ik ben. Of: Ik laat het verdriet van een ander in liefde los en kies voor mezelf.
 11. Afronding: Blijf zolang als goed voelt zitten of liggen zonder iets te doen. Gewoon ademen en ontspannen. Wellicht voelt de plek in je lichaam al anders aan. Neem de tijd om je dankbaar te voelen voor jezelf, voor je lichaam en wellicht voor de engelen en meesters die je hebben gesteund. Je hebt jezelf een hele krachtige ervaring gegeven. Waar je voorheen misschien gewend was om een lichamelijke sensatie te veroordelen, heb je deze ervaring nu welkom geheten en omgezet in een les waar je door kunt groeien. Wellicht vind je het fijn om tijdens of na afloop je inzicht op te schrijven.

Als je rustig de tijd neemt, dan duurt deze sessie ongeveer een uur. Het ziet er simpel uit en misschien is dat het voor jou ook. Maar het vraagt wel om een getrainde focus. Ik wil je hier graag bij helpen door het proces te begeleiden en de energie hoog te houden.

Klik hier voor een ingesproken sessie van 49 minuten.

Meer weten, of een individuele sessie boeken? Klik hier om contact op te nemen.

Afspraak

Richtprijs voor een individuele sessie : €60,-