Een blik op de nabije toekomst

pexels-leah-kelley-325521

Dit is mijn visie op de nabije toekomst. Een tijd van transitie naar de nieuwe aarde:

Binnen enkele maanden of hooguit enkele jaren zal de economie instorten. Niet alleen in Nederland, maar in de meeste andere landen ter wereld. Grote geheimen die het daglicht niet konden verdragen, komen aan het licht. De instorting van de economie, of beter gezegd, de huidige vorm van samenleven, zal gekatalyseerd worden door het verlies van vertrouwen in de overheid. Dit leidt tot een steeds groter groeiende groep “ongehoorzame” burgers, die bijvoorbeeld geen belastingen meer willen betalen.

In eerste instantie zal er paniek en chaos heersen, want het oude vertrouwde systeem werkt niet meer. Zekerheden als gas, water, licht, volle schappen in de supermarkt en een basisinkomen zullen niet langer vanzelfsprekend zijn. Zij die op dat moment voor liefde kiezen in plaats van angst, zullen in staat zijn om samen te komen om elkaar te helpen. Werk zal niet langer gezien worden als werk. Het wordt een noodzaak tot bijdrage aan de samenleving. Hierbij is het belangrijk dat je vanuit je authentieke zelf jouw rol speelt, zodat je plezier hebt in wat je doet. Wellicht functioneert het bestaande geldsysteem niet meer. En dus werk je voor een innerlijke motivatie om bij te dragen aan je eigen ontwikkeling en die van iedereen. 

Gelijkgestemde mensen zullen, meer en meer, elkaar opzoeken en met elkaar gaan samenleven. Er ontstaan gemeenschappen, mogelijk zo groot als een dorp. Want hoe groter de groep mensen, hoe meer diversiteit er is. Maar hoe groter het aantal mensen, hoe moeilijker het wordt om cohesie in de groep te behouden. Het functioneren van deze gemeenschappen zal van een democratisch systeem geleidelijk overvloeien in een organisch/holistisch systeem. Men handelt vanuit een innerlijk weten dat wordt aangestuurd door het Ene hoge Zelf dat we delen. Dus niet op basis van het grootst aantal stemmen. Leidinggevenden zullen slechts uitvoeren wat er collectief wordt aangevoeld en waar collectief vraag naar is.

School is in deze overgangsfase geen focuspunt. Door de druk van leven zonder de oude voorzieningen zullen we allemaal bezig zijn met het leven zelf: Wie ben ik? Hoe kan ik anderen helpen? Welke toekomst wil ik creëren? Voor jong en oud zal het leven zelf het onderwijscurriculum worden. Op een natuurlijke wijze zullen vaardigheden, verhalen en oude wijsheden worden overgebracht van generatie op generatie.

Kort na de ineenstorting van het oude systeem, zal ook de olie-industrie zijn uittrede doen. Dit geeft versnelt ruimte aan de implementatie van alternatieve energiebronnen. Wind en zonne-energie zullen ook geleidelijk verdwijnen, aangezien zij niet werkelijk duurzaam blijken te zijn. Ze putten bovendien de schaarse bronnen van edelmetalen uit, die moeder aarde zelf gebruikt om vitaal te kunnen zijn.

Vrije-energie, opgewekt door middel van bijvoorbeeld het aard-elektromagnetisch veld zullen toegepast gaan worden. Deze technieken zijn nu al beschikbaar, maar nog verborgen voor het grote publiek. In het begin zal het zeer moeilijk zijn om vrije-energiesystemen beschikbaar te stellen in tijden van crisis. Dit vraagt veel van ons vertrouwen en onze bereidheid tot samenwerken. En dat is precies wat we collectief mogen leren. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in het leven, in het grote geheel en in vader-moeder God.

Zodra vrije energie voor iedereen kosteloos beschikbaar wordt, zullen we grote stappen voorwaarts kunnen maken. Vervuiling en schaarste worden verledentijd. Hierdoor kan de natuur herstellen en zal de algehele gezondheid van de bevolking sterk verbeteren.

Ik verwacht dat de kern van deze transitietijd enkele decennia gaat duren en het volledig herstel van Moeder Aarde nog veel langer. Maar tijd is niet langer relevant. Omdat ons bewustzijn groeit, zal ook de ervaring van tijd veranderen en zelfs verdwijnen.

We worden momenteel geholpen door vele wezens van hogere dimensies: de natuurwezens, het collectief van de binnenaarde, de opgevaren meesters, de engelen, onze sterrenfamilie vanuit de gehele kosmos, om maar wat namen te noemen. Zij zullen collectief erkend en geëerd worden als de Goddelijke wezens die we allemaal in essentie zijn. Mijn dank is groot voor alle Goddelijke hulp die we ontvangen. Het is door deze gratie dat we kunnen ascenderen naar het bewustzijn van de nieuwe aarde. Dit bewustzijn is slechts het begin van een immer durende reis van zelfrealisatie.

Lieve lezer, dit is slechts een verhaal. Een verhaal om iets in jou wakker te maken. Het leven kent vele verhalen. Jij kiest jouw versie. Waar jij je op richt, is wat je zult ervaren. Ik focus me op het openen van mijn hart en het dienstbaar zijn aan de Goddelijke Wil. En hoe het verhaal zich dan gaat ontvouwen, laat ik graag over aan mijn hogere Zelf. Het is me een eer om deze reis samen met jou te maken.

Namasté, Nico

pexels-victor-freitas-847484

Voor meer informatie, zie:

  • Planet of the Humans (YouTube)
  • Nikola Tesla
  • ThriveOn
  • Hollow Earth
  • Wakker Onderwijs

Photo by Leah Kelley and Victor Freitas – Pexels