Een blik op de nabije toekomst

pexels-leah-kelley-325521

Dit is mijn visie op de nabije toekomst. Een tijd van transitie naar de nieuwe aarde:

Binnen enkele maanden of hooguit enkele jaren zal de economie instorten. Niet alleen in Nederland, maar in de meeste andere landen ter wereld. Grote geheimen die het daglicht niet konden verdragen, komen aan het licht. De instorting van de economie, of beter gezegd, de huidige vorm van samenleven, zal gekatalyseerd worden door het verlies van vertrouwen in de overheid. Dit leidt tot een steeds groter groeiende groep “ongehoorzame” burgers, die bijvoorbeeld geen belastingen meer willen betalen.

In eerste instantie zal er paniek en chaos heersen, want het oude vertrouwde systeem werkt niet meer. Zekerheden als gas, water, licht, volle schappen in de supermarkt en een basisinkomen zullen niet langer vanzelfsprekend zijn. Zij die op dat moment voor liefde kiezen in plaats van angst, zullen in staat zijn om samen te komen om elkaar te helpen. Werk zal niet langer gezien worden als werk. Het wordt een noodzaak tot bijdrage aan de samenleving. Hierbij is het belangrijk dat je vanuit je authentieke zelf jouw rol speelt, zodat je plezier hebt in wat je doet. Wellicht functioneert het bestaande geldsysteem niet meer. En dus werk je voor een innerlijke motivatie om bij te dragen aan je eigen ontwikkeling en die van iedereen. 

Gelijkgestemde mensen zullen, meer en meer, elkaar opzoeken en met elkaar gaan samenleven. Er ontstaan gemeenschappen, mogelijk zo groot als een dorp. Want hoe groter de groep mensen, hoe meer diversiteit er is. Maar hoe groter het aantal mensen, hoe moeilijker het wordt om cohesie in de groep te behouden. Het functioneren van deze gemeenschappen zal van een democratisch systeem geleidelijk overvloeien in een organisch/holistisch systeem. Men handelt vanuit een innerlijk weten dat wordt aangestuurd door het Ene hoge Zelf dat we delen. Dus niet op basis van het grootst aantal stemmen. Leidinggevenden zullen slechts uitvoeren wat er collectief wordt aangevoeld en waar collectief vraag naar is.

School is in deze overgangsfase geen focuspunt. Door de druk van leven zonder de oude voorzieningen zullen we allemaal bezig zijn met het leven zelf: Wie ben ik? Hoe kan ik anderen helpen? Welke toekomst wil ik creëren? Voor jong en oud zal het leven zelf het onderwijscurriculum worden. Op een natuurlijke wijze zullen vaardigheden, verhalen en oude wijsheden worden overgebracht van generatie op generatie.

Kort na de ineenstorting van het oude systeem, zal ook de olie-industrie zijn uittrede doen. Dit geeft versnelt ruimte aan de implementatie van alternatieve energiebronnen. Wind en zonne-energie zullen ook geleidelijk verdwijnen, aangezien zij niet werkelijk duurzaam blijken te zijn. Ze putten bovendien de schaarse bronnen van edelmetalen uit, die moeder aarde zelf gebruikt om vitaal te kunnen zijn.

Vrije-energie, opgewekt door middel van bijvoorbeeld het aard-elektromagnetisch veld zullen toegepast gaan worden. Deze technieken zijn nu al beschikbaar, maar nog verborgen voor het grote publiek. In het begin zal het zeer moeilijk zijn om vrije-energiesystemen beschikbaar te stellen in tijden van crisis. Dit vraagt veel van ons vertrouwen en onze bereidheid tot samenwerken. En dat is precies wat we collectief mogen leren. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in het leven, in het grote geheel en in vader-moeder God.

Zodra vrije energie voor iedereen kosteloos beschikbaar wordt, zullen we grote stappen voorwaarts kunnen maken. Vervuiling en schaarste worden verledentijd. Hierdoor kan de natuur herstellen en zal de algehele gezondheid van de bevolking sterk verbeteren.

Ik verwacht dat de kern van deze transitietijd enkele decennia gaat duren en het volledig herstel van Moeder Aarde nog veel langer. Maar tijd is niet langer relevant. Omdat ons bewustzijn groeit, zal ook de ervaring van tijd veranderen en zelfs verdwijnen.

We worden momenteel geholpen door vele wezens van hogere dimensies: de natuurwezens, het collectief van de binnenaarde, de opgevaren meesters, de engelen, onze sterrenfamilie vanuit de gehele kosmos, om maar wat namen te noemen. Zij zullen collectief erkend en geëerd worden als de Goddelijke wezens die we allemaal in essentie zijn. Mijn dank is groot voor alle Goddelijke hulp die we ontvangen. Het is door deze gratie dat we kunnen ascenderen naar het bewustzijn van de nieuwe aarde. Dit bewustzijn is slechts het begin van een immer durende reis van zelfrealisatie.

Lieve lezer, dit is slechts een verhaal. Een verhaal om iets in jou wakker te maken. Het leven kent vele verhalen. Jij kiest jouw versie. Waar jij je op richt, is wat je zult ervaren. Ik focus me op het openen van mijn hart en het dienstbaar zijn aan de Goddelijke Wil. En hoe het verhaal zich dan gaat ontvouwen, laat ik graag over aan mijn hogere Zelf. Het is me een eer om deze reis samen met jou te maken.

Namasté, Nico

pexels-victor-freitas-847484

Voor meer informatie, zie:

  • Planet of the Humans (YouTube)
  • Nikola Tesla
  • ThriveOn
  • Hollow Earth
  • Wakker Onderwijs

Photo by Leah Kelley and Victor Freitas – Pexels

Veld van Licht

Veld van Licht

gepost:16 maart 2020, update: 7 april 2020

Lieve lezer,

Hoe krachtig is het om samen, in de energie van Licht te zitten. We hoeven niks te fixen. Slechts te ZIJN. Het universum helpt ons constant en staat te popelen om ons verder op te tillen naar een hoger bewustzijn, waar we ons meest bewuste “Zelf” mogen herinneren. Laten we onszelf de toestemming geven om ons collectief op dit veld van Licht aan te sluiten. Van daaruit kunnen we geleid worden en als zuiver instrument gebruikt worden.

We staan op het punt om vanuit de chaos ruimte te maken voor een nieuwe aarde, waar angst plaatsmaakt voor liefde. Waar tekort plaatsmaakt voor overvloed. Waar uitsluiten plaatsmaakt voor verbinding. Waarin de natuur wordt geëerd en deel van ons dagelijks leven wordt. Politieke-, medische-, economische- en onderwijssystemen moeten opnieuw worden uitgevonden. Dat begint bij ons met ieders keuze voor verbinding met een energie van Licht.

Daarom wil ik je uitnodigen om de komende tijd iedere avond, op je eigen plek, tussen 20:00 en 20:20 dit Licht in jezelf aan te roepen en te delen met de wereld. Je kunt dit een gebed, een meditatie, of een healing noemen. De intentie is hetzelfde. Dit evenement kan gebruikt worden als een platform waar je je kunt aanmelden als je wilt, zodat we ook op persoonlijk vlak weten wie er mee doen. Maar het is ook een plek om je ervaringen en je wijsheid te delen. Het is geen plek om discussies aan te gaan. Voel je vooral vrij om je al dan niet aan te melden. Weet dat het aan de kracht van je intenties niets afdoet.

Verspreid het nieuws als je wilt. Je kunt natuurlijk ook je eigen evenement aanmaken of dit evenement delen.

Dankjewel en een diepe buiging voor jou!

Dit bericht is ook te vinden op Facebook waar je ook vragen en reacties kunt plaatsen.

En via mijn website: http://www.wakkeronderwijs.nl/veld-van-licht/

meditatie2-buddha

Wijsheid uit een Tiroler hut

Tiroler hut

In een authentieke Oostenrijkse alpenhut ontving ik onlangs de onderbuurvrouw, met wie ik de hut deelde. Op haar negentigste levensjaar stond ze kwiek voor de deur om te vragen om samen een kopje thee te drinken. Terwijl de sneeuw zachtjes naar beneden dwarrelde, vertelde Theresia haar verhaal. Theresia is moeder van 8 kinderen die opgroeide in de aangrenzende boerderij van de “Kerschbaumerhof”. Zij knapte samen met haar man zo’n 65 jaar geleden een oud huis op dat stamde uit de 17eeeuw. In die tijd was er alleen een smalle landweg die vanuit het dorp Matrei naar de boerderij omhoog kronkelde. Zware last werd in manden gedragen of met paard en wagen vervoerd. De vele hectaren grond werd goed gebruikt want een supermarkt was er nog niet. Men zorgde voornamelijk voor het eigen levensonderhoud door het verbouwen van eigen gewassen en het houden van vee.

Daar zat ik dan, te luisteren naar een overgroot oma van 27 achterkleinkinderen en 25 kleinkinderen, al nippend aan een glaasje rosé die ze had meegenomen. Ik drink normaal zelden alcohol, maar dit zag ik als onderdeel van een unieke ontmoeting. Theresia liet me zien hoe het leven er betrekkelijk kort geleden uitzag. Dat vind ik veel mooier dan een geschiedenisboek. Haar verhalen raakte me, lieten me meevoelen. Verbaasd hoorde ik hoe ze uitlegde dat ze nooit heeft leren skiën omdat vrouwen in die tijd alleen maar rokken hoorde te dragen. En met een glimlach op haar gezicht deelde ze oude familiewijsheid waarom rogge gezonder is dan tarwe. Dat soort informatie haalde ze niet van internet. Dat ondervonden ze toen ze twee honden opvoedden. Eén kreeg rogge- en de ander tarwebrood. De hond die tarwebrood at, groeide snel maar was niet zo sterk. De hond die rogge at, groeide gematigd en werd een stabiele krachtige hond. Ik ben benieuwd wat voor hond je krijgt met chocoladepudding…

We leven nu in een snel veranderende wereld. De kinderen die nu opgroeien kunnen zich die wereld van toen waarschijnlijk nauwelijks voorstellen. Ik zie en voel het belang van deze verhalen. Ze beschrijven de eenvoud van het leven. De kennis van de natuur. De verantwoordelijkheid voor al wat leeft en sterft. Steeds meer mensen neigen terug te gaan naar deze manier van leven: Zelfvoorzienend, eenvoudig, natuurlijk en in het ritme van de natuur. Volgens mij is dat de weg waarin we in deze razendsnel functionerende wereld weer een pas op de plaats kunnen maken en de balans op aarde kunnen herstellen. De technologie gaat door. Dat lijkt onderdeel van de evolutie van het mens zijn. Maar wat mij betreft graag in het tempo, het ritme en de wijsheid van de natuur. Daar ligt voor mij het goud om te Zijn en om ons hoogste Zelf te herinneren.

Panorama view

Gechannelled bericht over 5G

gaia

Dit is een bericht van de geestelijke wereld. Een dringend advies om te stoppen met 5G en aanverwante straling. Het bericht is doorgegeven door Dorien Hoogerheide in September 2019: 

“Jullie experimenten met straling zijn heel erg primitief volgens hemelse maatstaven. Jullie doen iets en kijken dan wat het resultaat is in plaats van eerst het proces te beschouwen en alle risico’s te inventariseren. Natuurlijk hebben jullie geniale wetenschappers, lieve mensen, die op zorgvuldige wijze experimenten en ontdekkingen doen. Maar straling is iets kosmisch. Daarom moet daar op kosmische wijze over worden gedacht. Dat betekent een inventarisatie van alle mogelijke scenario’s als die straling vrijkomt. Dit hebben jullie ook gezien met nucleaire straling waarvan jullie nog niet de helft hebben ontdekt. Het is mogelijk om de natuurlijke straling in jullie lucht te gebruiken, daar komen geen schadelijke stoffen bij vrij. Die kan gebruikt worden voor het opwekken van schone energie, waarna het eindproduct weer opgenomen wordt in de lucht.
Jullie experimenten gaan niet verder dan wat jullie willen dat het oplevert. Dus bij nucleaire straling komt een enorme kracht vrij, die willen jullie gebruiken, maar datgene wat er van overblijft is volgens jullie afval en wordt dienovereenkomstig weggeworpen of weggestopt. Ik kan hier niet Mijn goedkeuring aan geven, lieve mensen.
Jullie hebben ook de ultra korte golf straling ontdekt die eigenlijk niet gebruikt mag worden. Hoe korter de straling, hoe ernstiger de gevolgen. Ik zie nu jullie nieuwe uitvinding met grote zorgen aan. Het nieuwe stralingsnetwerk van 5G is een ontdekking die gedaan is om mensen invalide te maken. Het is een wapen in plaats van een gebruiksvoorwerp. Nu gaan jullie dit wapen inzetten voor commerciële doeleinden die ook met andere middelen bereikt kunnen worden die niet schadelijk zijn. Het is een wapen om de mens tot iemand te reduceren van wie de hogere bewustzijnslagen uitgeschakeld zijn. Jullie hebben daar een woord voor: een zombie. Iemand van wie het contact met Mijn wereld, wat essentieel is, is afgesloten. Je wordt er niet zielloos van, maar je ziel kan veel minder goed communiceren met haar bron en dat is zeer ernstig.
 
5G is heel erg schadelijk voor elk wezen op aarde. De natuurlijke, subtiele straling kan niet meer worden opgevangen en de cellen raken de verbinding met de hogere macht kwijt, waardoor deze lukraak kunnen gaan groeien. Dan krijg je uitwassen zoals kanker en mutaties. De genetische structuur wordt aangetast omdat de cel niet meer geleid wordt door de eenheid in het universum. Dit zijn misstanden van dezelfde aard als genetische manipulatie. De cel kan namelijk niet meer terugmuteren naar zijn originele toestand. Je raakt de verbinding met je lichaam kwijt en kunt het niet meer energetisch sturen. De dieren ervaren dezelfde schade, evenals de planten en bomen.
Ook richt deze straling vernielingen aan in het energetisch lichaam, dus de onzichtbare delen van elk wezen. Je kunt niet meer goed denken. Je ervaart desoriëntatie omdat je magnetisch veld in de war wordt gestuurd en tevens dat van de aarde. Dit is funest voor de migratie van dieren die afhankelijk zijn van het magnetisch veld om hun koers te bepalen.
 
5G is ook schadelijk voor de natuurwezens die zich in een andere dimensie hebben teruggetrokken. Hoe ijler de wezens, hoe schadelijker het effect. Wezens met een hoge energetische trilling zullen veel meer last ervaren dan die met een lage trilling. Dat wil niet zeggen dat het gezond is voor de wezens met lage trilling. Het is iets minder schadelijk. De natuurwezens hebben een zeer fijne trilling en komen nog steeds op aarde om de natuur te helpen groeien en haar in harmonie te houden. Zij kunnen niet leven in een gebied met 5G straling. Zij krijgen dan ernstige verschijnselen zoals brandwonden op hun huid. Als zij zich terugtrekken in hun eigen dimensie is die straling nog steeds voelbaar; hij gaat door meerdere etherische lagen heen. Nu zul je zeggen: het netwerk komt niet overal, dan kunnen zij zich terugtrekken in een ander gebied. Dat kan, maar het betekent het verval van de natuur op de plekken waar 5G geïnstalleerd is. De natuur moet het dan zelf doen en die is al verzwakt door de constante toestroom van schadelijke trillingen door het mobiele netwerk en door de vervuiling die zich in de lucht en de grond bevindt. De natuurwezens zullen zich steeds verder gaan terugtrekken en zo de natuur aan haar lot over moeten laten. Zij hebben nog steeds liefde voor de schepping en die zal er mede voor zorgen dat de band tussen hen en de aarde niet helemaal verbroken wordt.
 
Je kunt je een heel klein beetje beschermen tegen die straling door jezelf dagelijks energetisch goed af te sluiten. Stel je voor dat er zich om je aura heen een dikke metalen laag vormt met onregelmatige uitstulpingen. Deze kunnen de straling weerkaatsen. Ik zou aluminium of zilver nemen als metaal. Je kunt dit ook doen voor je woonomgeving en je huisdieren. Het is geen afdoende bescherming, lieve mens, maar wellicht beter dan niets.
 
Jullie kunnen niet alle gevolgen waarnemen van jullie experimenten en zien niet alle gevaren van 5G. Wat Ik jullie kan aanraden is om hier nu mee te stoppen en een heel ander communicatienetwerk zonder straling op te zetten. Dit is mogelijk. Jullie moeten je veel meer gaan concentreren op je eigen intuïtieve krachten en op het zelf communiceren met anderen. Dus meer via gedachtekracht gaan werken, dat wordt het communicatiemiddel van de toekomst. Nu is het zo dat door die straling juist deze gedachtevelden in het menselijk lichaam worden aangetast.Train jezelf elke dag even met het uitzenden van een gedachte die dan door je partner of een vriendin wordt opgevangen, en omgekeerd.
 
Waarom grijp Ik niet in, vraag je je af. Dat ga Ik ook doen. Ik zal ervoor zorgen dat de mensen die dit willen installeren, op andere gedachten gaan komen. Dat doe Ik ook samen met jullie, de mensen die wel van de ernst van de situatie doordrongen zijn. Wat Ik aan jullie vraag is om deze informatie door te geven en je niet te laten weerhouden om je stem te laten horen. Sta voor jezelf en waar jij in gelooft. Je zult geholpen worden, lief mens.”
 

Wees gelukkig!

happinessAls je moe thuis komt van je werk en je hebt nog van alles in huis te doen, onthoud waarom je het doet.tekst-versiering

Als je veel pijn hebt en je lijkt aan niks anders meer te kunnen denken, adem dan diep naar je buik en weet dat God/ Liefde in ieder moment voor je zorgt.tekst-versiering

Als het leven over je heen lijkt te stromen en je moet allemaal belangrijke beslissingen nemen, neem jezelf dan niet te serieus.
tekst-versiering

Als alles op rolletjes lijkt te lopen en zelfs de kranten schrijven over je, neem jezelf dan niet te serieus.
tekst-versiering

Als je denkt dat je het allemaal niet alleen kunt, weet dan dat je voor het eerst gelijk hebt.
tekst-versiering

Als je niks meer lijkt te begrijpen, wees dan lang genoeg stil om te weten dat alles goed is.
tekst-versiering

Als je niet in contact bent met een reden om gelukkig te zijn, wees dan gelukkig zonder reden.
tekst-versiering

Geluk is een keuze. Als je dit hebt geleerd, geef het door aan de volgende.

 hart-roos

Wat kan ik voor je doen?

Weerzin-naar-school-1

Heeft u kinderen, of kent u kinderen die aan het eind van de vakantie zeggen: “Jééh, morgen begint school weer!” Volgens mij gebeurt dat bij hoge uitzondering, nietwaar? Dat vat meteen dit artikel samen: Het onderwijs is toe aan een structurele verandering, net zo lang totdat de overgrote meerderheid van de leerlingen na de vakantie staat te trappelen om weer naar school te gaan.

Het instituut onderwijs heeft lang genoeg bepaald wat een leerling moet of niet moet. Het wordt tijd om de leerlingen persoonlijk te vragen wat en hoe ze willen leren met onze hulp. Kinderen komen in deze tijd met heel bijzondere kwaliteiten op aarde. Velen van hen hebben geen voorbeeld van iemand die hen is voorgegaan. Het zijn dappere pioniers die met veel respect en geduld begeleid dienen te worden. Zij zijn hier om iets nieuws te brengen, niet om de huidige maatschappij voort te zetten. En dat is maar goed ook, als we kijken wat voor een potje we er nu wereldwijd van maken. 

“Ja maar we kunnen toch trots zijn op de technologische ontwikkelingen?” Ten koste van wat? Vereenzaming? Gezondheidsklachten? Complete afhankelijkheid van Big Brother die alle touwtjes in handen heeft?

“Meer leerlingen halen een hbo- of universitair diploma”. Dat klopt. Komt dat doordat de leerlingen meer hebben geleerd of komt dat doordat de lat van veel opleidingen steeds lager komt te liggen? Volgens mij, in veel gevallen, door het laatste. In de jaren dat ik nu lesgeef zie ik steeds meer onderwerpen uit het wiskundeprogramma verdwijnen. Waar bijvoorbeeld vijf jaar geleden kans rekenen en Pythagoras nog vrolijk in de boeken stonden, is nu een lege plek ontstaan of is er hooguit een vrije keuze voor deze onderwerpen te vinden. En nu heb ik het alleen over rekenen op het mbo. 

Moeten we dan de duimschroeven weer aanzetten en de leerlingen er flink van langs geven met (nog) meer stompzinnige feitjes waarvan het verband met het dagelijks leven vaak ver te zoeken is? Nee, dank je!!! Ik zou graag zien dat we op zielsniveau gaan begeleiden. Begeleiding vanuit gelijkwaardigheid en met oprechte betrokkenheid van leerling en leerkracht, over en weer. Daarbij horen vragen zoals: Wat schuilt er achter een persoon, onder de oppervlakte? Welke diepe verlangens draagt iemand bij zich? Waarom kruisen juist deze leerling en leraar elkaars pad?

Zijn dit allemaal mooie woorden die onmogelijk concreet gemaakt kunnen worden in de praktijk? Een betere vraag vind ik: Zouden bovenstaande idealen niet vanzelfsprekend en natuurlijk worden zodra een kind van jongs af aan ervaart dat school een fijne, veilige plek is waar je zelf kunt aangeven wat je wilt leren? Kan een kind dat dan zelf? Jazeker. Sterker nog, iedere leerling moet het zelf bepalen. Zodra er voor je gekozen wordt, geef je je kracht en uniek-zijn uit handen. Ieder mens wil van nature gelukkig zijn en zal zijn eigen innerlijke wijsheid volgen om dit na te streven, tenzij je je macht uit handen geeft en anderen voor je laat bepalen wat je wel en niet moet doen. En dat begint voor de meesten al als baby…

“Wat kan ik voor je doen?” Ik vind dat dat de basisvraag zou moeten zijn die we iedere leerling op iedere school zouden moeten stellen. Dat betekent duizend leerlingen met duizend verschillende opleidingstrajecten. Is dat mogelijk? Zeker!

Het huidige onderwijssysteem is gericht op het beheersen van een vooraf bepaald curriculum waaraan alle leerlingen met hetzelfde onderwijsniveau moeten voldoen. Er wordt van tienduizenden leerlingen verwacht dat ze allemaal hetzelfde moeten beheersen. Goed, je mag een profiel kiezen, maar nog steeds word je als leerling behandeld als een eenheidsworst.

Ik geef onder andere les op een democratische school en een vrije school. Mijn ervaring is dat deze leerlingen veel ruimte krijgen om op hun eigen unieke wijze te werken met de aangeboden leerstof. Deze leerlingen zijn vaak heel creatief en hebben een sterk ontwikkelde persoonlijkheid. Fantastisch! Maar vervolgens moeten ze toch nog het landelijke examen doen. Dat vind ik zó jammer…

Ik heb een visie waarin leerlingen zich niet voorbereiden op een examen, maar op een bepaald beroep. Hierbij wordt de middelbare school en het beroepsonderwijs samengebracht. Zodra een leerling weet welk beroep of welke beroepsgroep hij/zij wil kiezen, wordt het definitieve leerplan opgesteld. Het examen behelst een jaar stage bij een bedrijf/organisatie waarin de leerling zijn gekozen beroep kan toepassen. De stagebegeleider en de werkgever bepalen of de stagiair voldoende heeft gefunctioneerd en schrijven hier dan een uitgebreid rapport over. Dit rapport is dan je diploma. Laat die cijferlijst maar lekker weg! Zo blijft ieder uniek.

Werkgevers krijgen hiermee een goed beeld van wie ze in huis halen bij een sollicitatie. Want een stagerapport zegt veel meer dan een diploma waarop vooral cijfers staan. Ook de leerling weet precies waar die aan gaat beginnen. En als hij/zij verder wil leren of een ander beroep wil kiezen dan kun je lekker weer naar school. 🙂 

Natuurlijk vraagt dit om een heleboel individuele aandacht. Die kunnen de docenten niet alleen geven. Ouders, ambulante begeleiders en onderwijsassistenten zouden hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Hier valt nog veel over te zeggen en te puzzelen voordat deze visie praktijk kan worden. Maar we moeten ergens starten…

Op deze manier zijn we eindelijk af van de pijnlijke situatie waarin een leerling compleet passieloos school afmaakt om maar een papiertje op zak te hebben. Dat is iets waar we volgens mij zo snel mogelijk van af moeten. “Hoe kan ik je helpen?” Dat gaan we vanaf nu als begeleiders aan de leerlingen vragen… om gelukkig en vol passie te leren en te groeien tot een uniek, out-of-the-box-cadeautje voor de wereld.

 
jumeirah-beach-hotel-team-building-hero

Easy, Simple & Total Surrender

druppel op blad
Look at a drop of water
Pure and simple
Shining in the reflection of the sunlight
It finds rest
Wherever it is
Shining his beauty for whomever is around
No doing
Just being
No moving
Merely being moved
To whatever destination that comes
The drop has no plans to become water
For it knows already what it is
His outer edges are not fooling him
They merely make him shine better
Where does it go?
Where is the end?
We will find out in a moment
A moment of surrender
An easy, simple and total surrender
zonsondergang2

Van geven word je rijker

geven maakt rijk

Als je iemand € 100,- geeft, dan ben je het zelf kwijt. Als geven wordt geassocieerd met verlies dan zal het nooit écht voldoening geven. Zou er een andere manier zijn?

Wat zou jou meer raken: iemand die jou een dure ring geeft zonder enige vorm van contact, of een kind dat jou vol trots een tekening geeft die speciaal voor jou is gemaakt? Waarschijnlijk de laatste, niet? Daar gebeurt iets wat niks met materiële waarde te maken heeft. Wat er werkelijk gedeeld is, is een idee. Het idee van het kind zou zoiets kunnen zijn als: Ik vind je lief, dank je wel. Hoe voelt dat voor jou als ontvanger? En hoe zou het voor het kind zijn als je de tekening achteloos zou aannemen? Het cadeau van het kind krijgt pas echt betekenis als je het met open armen hebt ontvangen. Hoe meer Liefde en dankbaarheid je voelt, hoe blijer het kind waarschijnlijk zal reageren.

Is het kind nu dit idee kwijt? (ik vind je lief, dank je wel) Of is het door het te delen meer geworden? En als ik de tekening na een maand van het prikbord haal en aan mijn buurmeisje geef die er vol bewondering naar heeft zitten kijken?

Als geven niet om materie gaat, maar om ideeën/ intenties, dan wordt het alsmaar meer. Cool toch?! Nog mooier: Een liefdevol gebaar dat écht ontvangen wordt gaat nooit meer verloren. Het kan hooguit vergeten worden. Dan wacht het in het diepst van ons binnenste totdat het weer naar boven mag komen. Vroeg of laat zal er iets op ons pad komen dat deze herinnering kietelt/ triggert waardoor ze weer levend wordt. En dan is er maar 1 nuttig ding dat je er mee kunt doen: Het doorgeven aan de volgende. Doe eens gek, en geef met heel je Hart! En als iemand jou iets wil geven, neem er de tijd voor om het echt te ontvangen. Ik hou van je. Dank je wel!

Tip voor een mooie film: “Pay it forward”

payitforward

16 tips to reduce radiation at home

elektrosmog

Non-ionising radiation is produced by any equipment that produces electromagnetic fields. Anything that runs on electricity (including batteries) produces this kind of radiation. Our homes are full with it: lamps, microwaves, telephones, computers, and much much more. Is this ‘lower’ type of radiation harmless? Not at all! Our bodies are exposed to it day and night. Even in remote areas we still pick up these signals from WiFi, Cellphone towers, military signals and many more. Our body also creates an electromagnetic field, which is disrupted by the overload of radiation in our environment. This can cause sleeplessness, restlessness, exhaustion, muscular diseases, weakened immune system, auto-immune diseases, cancer, damage to the brain-blood barrier and more. You cannot switch off all signals that are buzzing all around the world. But you can make a difference at home to create a more healthy environment there.

Would you like to know how? Read the next 16 tips:

1)   Remove the microwave from your home. Microwaves are very dangerous because the radiation of the appliance does not decrease after use but stays in your home. Food that has been prepared in the microwave does contain calories, however contains very little absorbable vitamins and minerals. The structure of the food is changed in such a way that it can be dangerous for the body.

2)   Use a Eco-Dect telephone. This means much less radiation. The best thing to do is to use a telephone with cable. However, if you do use a Dect telephone or GSM, put it on speaker function instead of holding the device against your ear. Don’t sleep near a wireless telephone.

3)   Replace WiFi in the house by Internet through a wire. If this is not feasible, Eco WiFi could be the solution. Most routers issue a public and a house signal. Make inquiries how to switch off the public signal.

4)   Replace Dect baby alarms by Eco-Dect baby alarm. Best is to have no wireless equipment near children at all. Babies and children are more sensitive to radiation.

5)   Don’t use an electric radio alarm or place it at least 3 metres away from your head. A radio alarm sends, just like the Dect telephone a pulse into your room. A mechanical alarm clock or an alarm clock with batteries is much better.

6)   Remove as much metal from your bed as possible. Water beds, iron springs and dynamos to adjust your matress cause a magnetic field which eventually disturbs the deep night’s rest. An electric blanket is at least as dangerous as living near a power pylon. A hot water bottle is also nice and warm.

7)   Don’t rest your head against a wall where a radiator is suspended or with a computer at the other side of the wall. Electric wiring in the wall and under the bed for lamps etc also cause unwanted magnetic fields which keep the body from a deep sleep.

8)   The most ideal situation is to switch off the main switch of the electricity grid. In doing so you could connect vital appliances like the fridge to another circuit.

9)   If the above is not an option, then switch off the wireless routers every night and ask your neighbours to do the same. All the signals a computer can pick up, your body also picks up. Moreover, unplug all devices you’re no longer using. Also devices in sleep or stand-by modus do not only use electric current, but also create an unwanted magnetic field.

10) Buy equipment with smaller capacity since the magnetic field will also be smaller.

11) Low-energy light bulbs and striplights emit a lot of radiation. Contradictory as it may seem, ordinary light bulbs in this respect are the best. The best alternative is halogen light without a dimmer. The transformer to dim the light creates an unnecessary magnetic field. Led light is better then low-energy light although it still causes a considerable amount of radiation.

12) Don’t put your laptop on your lap and switch off WiFi and Bluetooth if you don’t need them. Keep the distance at the max. Every inch further removed from electrical appliances reduces the intensity of the magnetic field.

13) Regularly walk barefoot on the earth. Only by direct contact with the earth can our body release a surplus of tension built up in the body. Insufficient earthing creates a shortage of free electrons in the body, giving rise to all kinds of symptoms mentioned above.

14) Radiation lessens the immune system of the body, which makes it more prone to diseases. Take good care of your body. Take sufficient rest, drink lots of water, eat preferably natural (organic) food and spend at least half an hour a day walking, cycling or sports.

15) Take a test if you struggle with health problems that might be related to non-ionising radiation. You might suffer from electromagnetic hyper sensitivity (EHS).

16) Make your own enquiries but especially listen to your inner wisdom. Be more aware of your body and allow yourself to be guided by your Heart and not by fear.