Algemene voorwaarden

behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt wordenDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, die worden aangegaan tussen Wakker Onderwijs en de deelnemer. Maar boven alles geldt de bovenstaande gouden regel.

 1. Door deel te nemen aan een activiteit, georganiseerd door Wakker Onderwijs, geeft de deelnemer aan bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, zoals vermeld op de website www.wakkeronderwijs.nl
 2. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn en voor de gevolgen van zijn/haar eigen gedrag. Wakker Onderwijs stelt zich hiervoor en voor eventuele schade die hieruit voortkomt, niet aansprakelijk.
 3. Voor weekend- en dagactiviteiten (behalve voor opdrachten in het onderwijs) wordt vooraf betaald, met uitzondering van de losse yogalessen. Deze kunnen ook direct na afloop van de les contant worden betaald.
 4. Een vijflessenkaart voor de yogalessen is 2 maanden geldig. Daarna komen de overgebleven lessen te vervallen. Eventuele uitval van lessen in verband met vakanties wordt aan de geldigheidsduur toegevoegd. Alleen bij onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte e.d. kan in overleg met de docent bepaald worden om het restant van de lessen op een later tijdstip in te halen.
 5. Terugbetaling van reeds betaalde activiteiten en/of aanbetalingen hiervan is niet mogelijk.
 6. Bij annulering van een meerdaagse activiteit wordt voor restitutie/kwijtschelding van het overeengekomen bedrag het volgende beleid gehanteerd:
  1. tot vier weken voorafgaand aan de aanvang van de activiteit wordt het volledige bedrag, exclusief de aanbetaling, terugbetaald.
  2. tot twee weken voorafgaand aan de aanvang van de activiteit wordt de helft van het bedrag, exclusief de aanbetaling, terugbetaald. De andere helft is de deelnemer verschuldigd te betalen.
  3. bij minder dan twee weken voorafgaand aan de aanvang van de activiteit is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd te betalen en vindt er geen restitutie plaats.
  4. Als de deelnemer in overleg met de organisatie een geschikte vervanging heeft gevonden, dan komen bovenstaande verplichtingen te vervallen.
 7. Betalingen of aanbetalingen van meerdaagse activiteiten dienen binnen 14 dagen na aanmelding op de bankrekening van Wakker Onderwijs te zijn bijgeschreven, tenzij anders vermeld op de website of in mondeling overleg met de docent is overeengekomen. Is de betaling niet op tijd ontvangen, dan vervalt het recht tot deelname.
 8. De deelnemer wordt geacht uit zichzelf bij de docent aan te geven indien er fysieke of mentale klachten zijn die deelname aan een activiteit zouden kunnen beïnvloeden.
 9. Voor yogalessen stemt de deelnemer toe de docent onmiddellijk op de hoogte te brengen indien de deelnemer zwanger is. In dat geval wordt ze verwezen naar een collega die zwangerschapsyoga aanbiedt.
 10. Alles wat zich binnen een bijeenkomst voordoet, blijft vertrouwelijk en wordt met zorg en discretie behandeld door zowel de docent/trainer als de deelnemer.