Wiskunde Begeleiding

Wakker Onderwijs biedt extra wiskunde begeleiding aan voor basisschoolleerlingen en onderbouwleerlingen van de middelbare school. De insteek is dat leerlingen niet alleen de stof beheersen maar ook plezier hebben in het vak en beter begrijpen waarom ze het doen. Het is mogelijk om begeleiding te krijgen in groepsverband of individueel.

Kosten: € 15,-/les/kind.

Privélessen zijn € 25,-/les.

5en5is11-5