Activiteiten

  • Wakker Onderwijs heeft in 2012 en 2013 voor NME-Atelier natuur -en milieu educatie gegeven op basisscholen in Zuid Limburg. SNC00710Voor de onderbouw: natuurbelevingstochten en trollentochten. Voor de middenbouw: zwerfafval projecten en voor de bovenbouw: projecten over duurzaamheid.
  • Wiskundeles op de Democratische school 5en5is11 in Maastricht. Hier krijgen leerlingen voor het basisonderwijs en middelbaaronderwijs de kans om zelf te ontdekken wat en hoe ze willen leren.5en5is11
  • Actieve Meditatie: Zie de pagina “Dynamics“.
  • Extra begeleiding in Wiskunde voor onderbouw leerlingen van  de middelbare school. Individueel en in groepjes tot 6 leerlingen.